122 kongress-representanter krever forlik i Microsoft-saken

66 demokratiske og 56 republikanske kongressmedlemmer har skrevet under på et opprop som krever forlik i den store Microsoft-saken.

66 demokratiske og 56 republikanske kongressmedlemmer har skrevet under på et opprop som krever forlik i den store Microsoft-saken.

Oppropet er forfattet av to representanter fra delstaten Washington, der Microsoft har sitt hovedkvarter, republikaneren Jennifer Dunn og demokraten Jay Inslee. Blant underskriverne er Dick Armey (Texas) som leder den republikanske gruppa i representantenes hus, og Henry Hyde (Illinois) som leder kammerets juridiske komite.

Oppropet peker på at problemene i USAs økonomi gjør det spesielt påkrevet ikke å legge bånd på kreftene som driver fram den nye økonomien, og at både forbrukere og samfunnet som helhet vil være best tjent med at den kostbare striden avsluttes. Initiativtakerne mener både regjeringen og Microsoft vil være tjent med å rette seg etter det tverrpolitiske kravet om et raskt forlik.

Utspillet kommer mens Microsoft manøvrerer for å hindre myndighetene fra å komme i en posisjon der de kan bruke juridiske midler for å hindre lanseringen av Windows XP.

Til toppen