126 prosent vekst ikke nok?

Tandberg ASA falt kraftig etter at resultatene for andre kvartal ble lagt frem. Selv om selskapet fremdeles taper penger er den underliggende veksten i omsetning betydelig.

Tandberg ASA falt kraftig etter at resultatene for andre kvartal ble lagt frem. Selv om selskapet fremdeles taper penger er den underliggende veksten i omsetning betydelig.

Omsetningen ved Oslo Børs tok seg noe opp tirsdag etter en slapp mandag. Det er fremdeles lite ny informasjon i markedet og de eneste casene som driver kursene ser ut til å være resultatforventninger.

I den sammenhengen merker vi oss at ASK falt noe tilbake i løpet av dagen på en middelmådig omsetning. Selskapet legger frem resultatene for andre kvartal onsdag morgen. I utgangspunktet kan mye usikkerhet knyttet til innfusjoneringen av Proxima dermed ryddes av veien, noe som burde trekke oppover. På den annen side risikerer man at utviklingen spesielt i det amerikanske markedet har vært verre enn det markedet tidligere kalkulerte inn i verdivurderingene.

Etter resultatfremleggelsen er det rimelig å forvente at fokus flyttes noe lenger fremover i tid, og at det blir selskapets evne til å få frem nye produkter og redusere driftskostnadene i Proxima, som blir diskusjonstema.

Tandberg ASA la frem resultater sent tirsdag ettermiddag, med den konsekvensen at kursen falt kraftig og endte dagen på 100 kroner (ned 8,3 prosent).

Omsetningen var trolig relativ bra i forhold til hva markedet ventet, mens resultatene var heller labre.

En nøye gjennomgang av tallene viser at veksten er meget god, både målt mot 1. kvartal i år, andre kvartal i fjor og dersom man måler halvår mot halvår.

En vekst på 40 prosent i omsetning via tradisjonelle kanaler i USA - på et kvartal - er vel også relativt spenstig.

Omsetningen i Canada er foreløpig ikke noe å skryte av, men her er det da også nylig inngått ytterligere distribusjonsavtaler. Det amerikanske markedet er det mest modne markedet for videokonferanse-utstyr og det er her man venter kraftigst vekst.

Markedet har muligens forventet at selskapet hadde klart å inngå avtale om utleie av mer enn 400 enheter fra NuVision. Foreløpig ser det ut til at flaskehalsen her mer har vært installasjon på de inngåtte avtalene. Selskapet har kun klart å installere (og inntektsføre) halvparten av de 400 enhetene.

Etter som Olivetti i løpet av de nærmeste tre månedene skal overta installasjonsjobben for NuVision vil ventelig ikke dette lenger være noen flaskehals, og kostnadene vil også bli lavere.

Til digi.no sier Finansdirektør Terje Rogne at selskapet tar markedsandeler i USA (se egen sak i høyre marg).

Når selskapet også opplyser at bruttomarginene er uforandret, så trekker det hele i retning av at markedet ikke bør ha noen grunn til å se mørkt på fremtiden for selskapet.

Til toppen