17 MB med oppgraderinger til Office XP

Microsoft har lagt ut i alt 17 MB med oppgraderinger til kontorsuiten Office XP, med "betydningsfulle" bedringer innen sikkerhet, stabilitet og ytelse.

Lenken til nedlastingspunktet for Office XP Service Pack 1 (SP-1) er godt synlig fra Microsofts nettsted. Der får du bakgrunnsinformasjon, samt en anbefaling om å laste ned fra den spesielle tjenesten kalt Office Product Updates Site. Denne tjenesten analyserer oppgraderingsbehovet ditt ut fra hva du har installert på maskinen, og blant annet verner deg mot å blande for eksempel engelskspråklige oppdateringer i en norskspråklig Office.

SP-1 er på 17 MB og inneholder samtlige oppgraderinger som hittil har vært gjort til ulike applikasjoner i pakken, blant dem Outlook, Word, Publisher, PowerPoint og Excel. Det er dessuten lagt til noen nye oppgraderinger. Den samlede virkningen av å installere SP-1 skal være å få "betydningsfulle" bedringer innen sikkerhet, stabilitet og ytelse. Microsoft garanterer at SP-1 vil installere korrekt selv om du har installert en eller flere av de tidligere enkeltoppgraderingene.

Bedringen innen sikkerhet gjelder særlig makrohullene i Word og PowerPoint, som kunne utnyttes av ondsinnede personer til forme dokumenter der makroer ble kjørt automatisk. Makroer er små programmer skrevet i Visual Basic for Applications, og som gjerne brukes til spesielle redigeringsoppgaver. Makrovirus, det vil si virus som spres som makroer i Office-dokumenter som legges ved e-post, er en av de verre plagene på Internettet.

Når det gjelder bedringer innen stabilitet, sier Microsoft at tilbakemeldinger gjennom det nye halvautomatiske feilrapporteringsystemet i Office XP og andre applikasjoner, har gitt betydelig innsikt i hva slags problemer brukerne faktisk opplever. Dette systemet virker slik at dersom en applikasjon går i stå, tas det et øyeblikksbilde av PC-ens tilstand. Brukeren får et dialogvindu der man kan avgjøre om man vil tillate at tilstanden rapporteres direkte til Microsoft. Det forsikres at rapporten bare gjelder tekniske opplysninger, og at disse ikke vil kunne spores til personer.

Microsoft advarer også at alle framtidige oppgraderinger av Office XP vil forutsette at SP-1 er installert.

Systemadministratorer får adgang til en tilleggspakke på 40 MB, som skal gjøre det enklere å fordele oppgraderingene blant brukerne, og kontrollere at alle er korrekt oppgradert.

Til toppen