2,3 millioner nordmenn er oppkoblet

Nye tall fra Gallup viser en sterk vekst i bruken av Internett den siste måneden.

Hele 2,3 millioner nordmenn over 13 år har nå tilgang til Internett, viser ferske tall fra Norsk Gallup.

Tallene hopper noe opp og ned, noe som Gallup tilskriver feilmarginer. Men trenden er klar - bruken vokser langsomt men sikkert. Siden mai 1997 har 120 prosent flere nordmenn fått Internett-tilgang.

Av disse er det litt under halvparten - 900.000 - som bruker Internett hver dag. Tallene har ikke endret seg så mye siden siden mai, men er et hopp fra april. 1,8 millioner nordmenn bruker Internett-tilgjengeligheten de har en gang i løpet av måneden. Forstatt er det et stort gap mellom hvor ofte kvinner og menn bruker Internett.

Til toppen