2 milliarder bedre enn i fjor - taper likevel penger

Mange trodde at den gamle Internett-kjempen Framfab endelig hadde lagt de dårlige tidene bak seg da selskapet la frem positive tall i fjerde kvartal i fjor. Nå lyser det imidlertid igjen rødt i regnskapet.

Ifølge den svenske økonomiavisen Dagens Industri er kontantstrømmen i Framfab AB negativ, og noen utsikter for bedring i inneværende kvartal er heller ikke å spore.

Fjorårets avslutningskvartal viste et overskudd på 5 millioner kroner og toppsjef Johan Wall uttalte at han endelig hadde "nådd målet om å gjenskape lønnsomhet i Framfab". Den uttalelsen må han nå konstatere kom i tidligste laget, for i årets første kvartal tapte selskapet 6,4 millioner kroner før skatt.

Selskapet sier at underskuddet hovedsakelig skyldes "omstruktureringskostnader", ikke minst i den franske virksomheten, og fremholder at selskapet driftsmessig går i pluss med rundt 100.000 kroner.

Aksjemarkedet svarte på resultatmeldingen med å sende Framfab-aksjen ned 11 prosent til 42 øre.

Men uansett hva aksjemarkedet måtte mene: Johann Walls selskap leverer en formidabel forbedring sammenliknet med første kvartal i fjor - nærmere bestemt 1,9 MILLIARDER kroner bedre... Siden da er det kuttet hardt og brutalt i virksomheten for å redusere kostnadsnivået. Dette har naturlig nok også gått ut over omsetningsleddet: Framfab omsatte for 104,9 millioner svenske kroner, som er under det halve av salget i samme periode for ett år siden.

Uansett - de største pengeslukene synes nå å være tettet i Framfab, som med sine vel 96 millioner kroner på bok vurderer å ha "en betryggende likviditet for å fortsette virksomheten".

Til toppen