20 millioner briter mener Internett er farlig

En ny undersøkelse viser at nesten 20 millioner briter mener Internett er en alvorlig trussel mot nasjonens sikkerhet.

Nesten en tredjedel av alle briter svarte at de anser Internett for å være en alvorlig trussel mot den nasjonale sikkerhet. I undersøkelsen utført av WhichOnline ble den britiske befolkningen spurt forskjellige spørsmål om hva de mener om Internett.

Øverst på bekymringslisten kom svindel og umoral (sic), og som nummer tre kom altså øyrikets sikkerhet. Nesten en tredjedel, tilsvarende omkring 20 millioner menesker (kilde: CIA World Factbook) var altså bekymret for dett, skriver ZDNet UK.

Disse 30 prosentene tror at Internett kan brukes til å rette alvorlige angrep på landets infrastruktur.

Eksperter fra Cert (Computer Emergency Response Team) mener imidlertid at befolkningens bekymringer er grunnløse, og at de viktigste delene av landets datainfrastruktur er sikrere enn folk tror.

- Jeg tror at de som har ansvaret for nasjonens sikkerhet har ganske god peiling. Det som er realistisk å tenke seg, som vi også har sett, er at store deler av statsadministrasjonen kan bli treget ned av for eksempel datavirus. Jeg vil håpe at det meste av den kritiske infrastrukturen går utenom Internett, sier Cert-sjef Andrew Cormack.

Rapporten fastslår også at mer enn halvparten av alle briter mener Internett er et paradis for svindlere, på tross av bankene og ehandlernes forsikringer om det motsatte.

Til toppen