25 apper for kjedelige rutiner

SAP trår til med «Fiori», for arbeidsflyt regjert av selskapets ERP-system.

25 apper for kjedelige rutiner
Innkjøp og godkjenning av innkjøp er blant rutinene som SAPs nye appsamling tar seg av. Bilde:

SAP har lansert en samling apper under en ny merkevare, «Fiori» (italiensk for «blomster»). Hensikten er å tilby hyppig anvendte funksjoner fra prosesser styrt av selskapets forretningssystemer, knyttet til roller som leder, ansatt, selger og innkjøper.

nettstedet presenteres Fiori som svaret på et spørsmål mange nok har stilt: Hva om SAP-applikasjoner hadde vært enkle og lette å bruke?

Teknisk sett er Fiori en samling HTML5-apper som kjører i alle moderne nettlesere, og som automatisk tilpasser seg skjermen til apparatet de kjører på, såkalt «responsive design». De kan installeres lokalt – på pc, brett eller mobil – eller kjøres fra portal. Tilgangen kan begrenses i tråd med brukerens rolle.

Leder-apper brukes til å godkjenne ting: timelister, innkjøp, reiser, reiseoppgjør eller forespørsler om for eksempel ferie eller fridager. En av godkjenningsappene skal lett kunne tilpasses godkjenninger i skreddersydde prosesser.

Responsive design gjør at appen automatisk tilpasser seg skjermen den har til rådighet.
Responsive design gjør at appen automatisk tilpasser seg skjermen den har til rådighet.

Apper for ansatte omfatter forespørsler om fridager og ferie, innlevering av timelister, forespørsler om reiser, oppgjør for utlegg, lønnsslipper med mer.

Tilsvarende tilbys selgere og innkjøpere apper som inngår i deres daglige rutiner.

I første omgang omfatter Fiori 25 apper som er umiddelbart tilgjengelig. Bedriften betaler per bruker av hver app.

SAP opplyser at Fiori er utviklet i nært samarbeid med over 250 kunder. Brukerne gir tilbakemeldinger om økt produktivitet, økt bruk av forretningsprosesser og økt tilfredshet blant ansatte.

Referansekundene – blant dem Colgate og Valero – roser Fiori for å tilby appopplevelser på nivå med forbrukerapper.