25 prosent av svenskene blåser i digital-TV

En fjerdel av den svenske befolkningen er totalt uinteressert i digital-TV. Og mellom 40 og 60 prosent vil ikke betale over 1.200 svenske kroner for en dekoder. Canal Digital Norge mener at situasjonen slett ikke er like mørk på denne siden av kjølen.

Nyhetsbrevet Mediatrender bringer videre konklusjonene til analysesjef Olof Hultén i Sveriges Television (SvT) etter en undersøkelse blant annet utført av SvT og Teracom i mai i år.

Hultén mener at man kan dele den svenske befolkningen inn i teknikkentusiastene som kjøper argumentene kjapt og de som er totalt uinteressert, uansett pris og innhold på digital-TV-pakkene. Disse to gruppene utgjør til sammen halvparten av svenskene.

For resten av befolkningen blir konverteringen til digital-TV helt avhengig av om man kan tilby de digitale signalene billig eller gratis. Denne 50 prosent andelen er nemlig fornøyd med dagens analoge tilbud.

Ifølge Mediatrender vil en digital TV-dekoder (som skal konvertere digitale signaler til analoge TV-apparater) koste rundt 5.000 svenske kroner i høst. Undersøkelsen viser at mellom 40 og 60 prosent av svenske husholdninger kun er forberedt på å betale mellom 750 og 1.200 kroner. Rundspørringen er foretatt blant 450 personer som er representative for kabel-, parabol- og jordbunden distribusjon i Sverige.

Hultén anslår at selv med en prisnedgang på 1.000 kroner året, vil bare 25 prosent av paraboleierne og 20 prosent av husholdningen i det jordbundne nettet ha skaffet seg digitalt utstyr innen fem år, dvs. år 2003.

Administrerende direktør Espen Asheim i Canal Digital Norge gir inntrykk av at det norske markedet ikke er like pris-sensitivt. Han viser til at at norske forbrukere er vant til tilbud innenfor rekkevidden av 5.000 kroner, og at forbrukerne har slike prisreferanser i forhold til satelitt-TV og parabolpakkene som blir solgt.

Dessuten vil digitale pakker i løpet av året bli leieprodukter. Det vil bli mulig å leie det digitale utstyret fra Canal Digital hvis forbrukerne kun investerer i en skål til en pris av mellom 900 og 1.200 kroner. Leieprisen vil ligge på rundt 89 kroner måneden, avhengig av hva slags kanalpakker man velger.

Asheim hevder at den norske interessen absolutt er til stede, selv om kunnskapsgrunnlaget er tynt.

- Vi har funnet det vanskelig å formidle til forbrukerne hva digital-TV egentlig er. Likevel viser en undersøkelse vi fikk utført for ett år siden, at 55 prosent av de spurte enten er interessert eller meget interessert i digital-TV, sier Asheim.

Til toppen