250.000 nordmenn vil betale for nettinnhold

Omtrent ti prosent av norske Internett-brukere, eller 250.000 personer, sier seg villige til å betale for tilgang til nyheter og spill på nettet.

Omtrent ti prosent av norske Internett-brukere, eller 250.000 personer, sier seg villige til å betale for tilgang til nyheter og spill på nettet.

Mange brukere er villige til å betale for innhold på Internett. Det viser en undersøkelse Norsk Gallup Institutt har gjennomført. Av et representativt utvalg på 1000 personer, sier rundt 10 prosent, noe som skulle tilsvare omtrent 250.000 brukere, at de er villige til å betale for slike tjenester.

Internett-brukerne er i dag bortskjemte i den forstand at det er mye gratis informasjon på Internett som de ellers måtte ha betalt for å få tilgang til. Tilbyderne av informasjonstjenestene på Internett har stort sett prøvd å tjene penger via annonsesalg i stedet for å ta betalt fra brukerne. Erfaringer til nå viser at portalene og nyhetsaktørene sliter med å tjene nok penger på Internett. Til nå har man ikke vært flinke nok til å dokumentere effekten av å annonsere på Internett. Dette har ført til at mange annonsører er skeptiske til å bruke penger på Internett annonsering, skriver Gallup.

Etter hvert som Internett har blitt mer modent, har det også blitt naturlig å vurdere inntektspotensialet fra selve brukerne. Derfor har flere nyhetsaktører på Internett sagt at de skal begynne å ta betalt for tilgangen til innholdet.

Det er på bakgrunn i dette at Gallup InterBuss har kartlagt betalingsvilligheten til de norske Internett brukerne.

Resultatene fra Gallup InterBuss 4. kvartal 2001, viser at det er størst andel av menn og de med lederstilling som vil betale for tilgang til nyheter.

Dette gir indikasjoner på at betalingsvilligheten er større i bedriftsmarkedet enn i privatmarkedet når det gjelder nyheter.

Resultatene antyder en positiv sammenheng mellom hvor mye man bruker Internett og hvorvidt man er interessert i å betale for nyhetstjenester. Denne sammenhengen er også antydet i forhold til hvor stor nytte brukerne oppgir å ha av Internett.

87 prosent av de som er interesserte i å betale for nyhetstjenester har besøkt norske nyhetssider siste 30 dager, og 42 prosent har besøkt utenlandske nyhetssider. Blant Internett-befolkningen generelt er det henholdsvis 72 prosent og 29 prosent som har besøkt denne type sider.

Gallup InterBuss fra 4. kvartal viser også at andelen brukere som noensinne har betalt for å få tilgang til hjemmesider er stabil, og kun 7 prosent, eller 158.000mennesker svarer "ja" på dette.

Det er flere menn enn kvinner som oppgir at de har betalt for tilgang på en hjemmeside, og de fleste benytter bank/postgiro når de skal betale for tilgang .

Nordmenn er noen av de mest ivrige til å lese nyheter på Internett sammenlignet med en rekke andre land som USA, Tyskland, Sverige, Danmark, Storbritannia, Spania, Frankrike og Italia.

Norge topper listen i forhold til prosentvis andel av Internett-brukerne (52 prosent), men svenskene bruker noe mer tid. I Sverige brukes Internett i gjennomsnitt 39 minutter, mens nordmennene bruker 30. Dette er likevel mer enn både Storbritannia og USA som bruker kun 13 minutter.

Gallup gjør oppmerksom på at disse tallene refererer til tall hentet fra selskapets NetValue-undersøkelse fra oktober 2001, og at det derfor er surfing hjemmefra det her er snakk om.

Gallup InterBuss kartlegger surfing både fra jobb, studiesteder og hjemme, mens NetValue kun måler Internett-aktiviteten fra hjemmet.

Til toppen