28.8 kbit/s GSM fra høsten 1999

Fra høsten 1999 vil Telenor Mobil standardisere GSM-tjenestene etter HSCSD (High Speed Circuit Switched Data), noe som gjør det mulig å motta datasignaler i en hastighet på 28.8 kbit/s via mobiltelefonen. Dette er tre ganger raskere enn i dag.

HSCSD, som er en del av GSM-standarden, vil åpne for at bruk av Internett via mobilnettet kan gjøres mye lettere med opptil tre ganger dagens overføringshastighet til mobiltelefonen - 28,8 kbit/s, mens hastigheten fra mobiltelefonen kan bli opptil 19,2 kbit/s.

Dermed kan datahastigheten i Telenor Mobils nett sammenliknes med en treg Internett-forbindelse basert på 28,8 kbit/s-modem.

- Tjenesten gir mobilkundene økt tilgjengelig datahastighet, ved å ta i bruk flere parallelle datakanaler, sier produktdirektør i Telenor Mobil, Trond Wiborg.

Dagens mobiltelefoner er ikke laget for å kjøre flere parallelle terminaler, slik at alle som ønsker HSCSD må kjøpe ny telefon. Mobiltelefonprodusentene regner med å kunne presentere HSCSD-terminaler i salg fra andre kvartal 1999.

Det er innføringen av GSM 1800 som gjør det mulig å tilby raskere hastighet i GSM-nettet. Telenor Mobil vurderer også andre høyhastighetsløsninger for å gjøre bruk av kapasiteten i 1800-nettet, som for eksempel GPRS, som baserer seg på sending av pakker med data, tilsvarende som på Internett (TCP/IP).

GPRS gir opptil 170 kbit/s.

Telenor Mobil vil tilby den nye tjenesten sammen med Nomade, og vil også tilby en databærer basert på HSCSD som et supplement til dagens GSM-Data.

Andre GSM-operatører har også planer om å innføre HSCSD, deriblant finske Sonera.

Til toppen