300 millioner eller sammenbrudd

Lånekassen mener deres datasystem kan bryte sammen hvis de ikke får 300 millioner kroner.

Lånekassens datasystemer må moderniseres og fornyes snarest mulig. Hvis ikke, kan Lånekassen i løpet av noen år få alvorlige problemer med å utføre oppgavene sine, skriver Statens Lånekasse for Utdanning i en pressemelding.

Det nåværende datasystemet ble utviklet midt på 80-tallet. Systemet er foreldet, og det er vanskelig å få tak i fagfolk på området. Lånekassens IT-utredning er nå oversendt Kirke-, utdannings- og forskningdepartementet, og der håper de å få mer penger til å administrere sine 700.000 kunder.

- Vi har justert og flikket på systemet i mange år, i takt med endringer i studiestøtteordningen. Nå er det ikke lenger mulig å bruke flikkemetoden. Får vi ikke ressurser, kan systemet i verste fall bryte sammen i løpet av noen år, sier direktør i Lånekassen, Turid Hundstad.

Arbeidet er planlagt å gå over fem år og koste rundt 300 millioner kroner. Lånekassens styre har sendt et brev til departementet hvor de understreker nødvendigheten av å komme i gang med arbeidet raskt. Lånekassen mener at første del av pengene må komme i statsbudsjettet for 2002.

En modernisering av datasystemet vil både sikre driften og gjøre Lånekassen i stand til å følge opp regjeringens mål om en døgnåpen forvaltning. Lånekassens mål er at de kundene som ønsker det, skal slippe å forholde seg til papirdokumenter og åpningstider.

De skal få dekket sitt behov for kontakt med Lånekassen over nettet. Dette betyr for eksempel at de kan søke om lån og stipend, velge fast eller flytende rente, søke om for eksempel betalingslettelser via nettet, ifølge pressemeldingen.

Direktør Turid Hundstad mener nettsatsing vil gi spesielt gode resultater i Lånekassen, fordi de fleste av Lånekassens kunder har et høyt utdanningsnivå og er aktive brukere av PC og Internett.