3G-mobiler spiser endelig av GSM-salget

Endelig har salget av 3G-mobiler begynt å svinge, det viser nye IDC-tall.

IDC har publisert sin oversikt over det vesteuropeiske markedet for mobiltelefoner i annet kvartal 2006. Antall leveranser vokste med 7 prosent fra samme kvartal 2005, til 41,4 millioner enheter.

IDC mener det er oppsiktsvekkende at markedet fortsetter å vokse så kraftig, trass i at andelen mobilbrukere i Vest-Europa er på om lag 100 prosent.

Ifølge sjefanalytiker Jean-Philippe Bouchard, er forklaringen at mobilleverandørene har lykkes i å presentere tiltrekkende og rimelige 3G-telefoner, og samtidig vunnet fram med vanlige mobiler som kombinerer stil og eleganse med noen tilleggsegenskaper.

3G-mobiler utgjør nå 21 prosent av Vest-Europas mobilmarked, ifølge IDC.

I den nedre enden av markedet har prisgunstige kontantkortpakker bidratt til å heve volumet.

IDC opererer ellers med begrepet «konvergente innretninger», definert som tale- eller datasentrerte innretninger med tale, PDA-funksjoner som kan synkroniseres mot PC eller server, evnen til å kjøre applikasjoner, evnen til å laste ned data og til å lagre data utover kontaktlister, avtaler og liknende. Konvergente innretninger har de siste kvartalene vokste langt mer enn vanlige mobiler. I annet kvartal 2006 vokste de konvergente innretningene bare marginalt mer enn vanlige mobiler.

Ifølge IDC har Nokia hatt stor suksess med den forbrukerrettede «konvergente» S60, mens konkurrentene ikke har opplevd tilsvarende framgang med sine varianter. Utviklingen mot mer salg av konvergente innretninger går nå langsommere enn det leverandører, operatører og kommentatorer hadde ventet, mener IDC.

Fordelt per leverandør ser utviklingen slik ut:

Nokia har altså vokst mer enn markedet, og økt markedsandelen til 35 prosent. I tillegg til S60, har Nokia lykkes med 3G-modellene 6233, 6234 og 6280, mener IDC.

Motorola har den sterkeste veksten, med 21 prosent. Modellene SLVR L7 og PEBL har blitt toneangivende. På den andre siden kunne Motorola vokst mer om de hadde kunnet levere sine Linux-apparater og unngått at A1000 ble mangelvare i Italia, heter det.

Samsung er den eneste av de store som går tilbake, og da hele 16 prosent slik at markedsandelen faller fire prosentpoeng til 12 prosent. E900 er blitt populær, men ellers likner produktene for mye på hverandre, og Samsung har ikke greid å posisjonere sine høyende produkter mot Nokia, Motorola og Sony Ericsson.

Sony Ericsson har vunnet fram med sine MP3-telefoner, særlig K800, og holder høy vekst, selv om den er mindre enn i forrige kvartal.

BenQ og Siemens er slått sammen i oversikten, siden BenQ kjøpte Siemens i fjor. Veksten er solid, 17 prosent, med IDC tror BenQ vil erfare problemer med å posisjonere seg i den øvre enden.

Til toppen