40 prosent bryr seg ikke om Internett

Mer enn 400 millioner mennesker bruker Internett hver dag. Likevel er det milliarder som ikke vet om at det finnes, ikke kan benytte det, eller - ikke vil. "Hvorfor?" spurte analyseselskapet Ipsos-Reid.

400 millioner mennesker er på nettet hver dag, men samtidig er det svært mange som ikke har noen interesse av disse Internett-greiene.

Ifølge en undersøkelse fra analyseselskapet Ipsos-Reid er det hele 40 prosent av ikke-nettbrukerne som på ingen måte er interessert i Internett.

Disse 40 prosentene, i land som ellers har tilgang på et eller annet plan, sier de ikke trenger Internett. Undersøkelsen ble gjort blant folk som ikke allerede er på nettet, og som ikke har planer om å våge seg utpå. Folk i 30 land, både utviklingsland og utviklede land, svarte på hvorfor de ikke hadde planer om å ta ibruk nettet.

Selv i land som USA, Sverige, Nederland og Canada er det en tredjedel av befolkningen som velger bevisst å holde seg unna.

Samlet sett er det bare seks prosent av verdens befolkning som bruker nettet. Ikke overraskende er kostnader det store problemet for folk i utviklingsland, samtidig som tilgangen utenfor de største byene er minimal.

Andre steder er trykket ganske stort for å komme seg på nettet. I Malaysia, Sør-Korea og sentrale strøk i Malaysia, India, Mexico og Sør-Afrika er det flere som vil på nettet enn det er folk som har tilgang.

Analysebyrået konkluderer med at offentlige nett-terminaler er løsningen for å få nettet ut til utviklingsland. Skoler, biblioteker og Internett-kaféer vil måtte spille en større rolle.

Internett er fortsatt på jumboplass i forhold til andre teknologier, i verdens mest sentraliserte og urbaniserte områder. Hele 98 prosent av de spurte eier en TV, 51 prosent har mobiltelefon og 48 prosent har en datamaskin stående.

Her er grunnene til at ikke-nettbrukere ikke bruker Internett:
Hvorfor? Hvor mange?
Har ikke behov for Internett 40 prosent
Ikke interessert i Internett 33 prosent
Vet ikke hvordan 16 prosent
Kostnad (generelt) 12 prosent
Har ikke tid 8 prosent
Får ikke til / er for gammel 7 prosent
Vet ikke hvordan jeg får tak i det 3 prosent
PC´n min takler ikke nettet 2 prosent
Innholdet er ikke interessant 2 prosent
Ikke mitt valg/jobben bestemmer 2 prosent
Innholdet finnes ikke på mitt språk 1 prosent
Tilgangskostnadene er for store 1 prosent
Tellerskritt-kostnadene 1 prosent
Alle andre svar 4 prosent
Usikker 2 prosent
Kilde: Ipsos-Reid


Undersøkelsen ble gjort i november og desember 2000, og selskapet spurte 500 mennesker i hvert land, med unntak av USA og Tyskland, der 1.000 mennesker ble spurt. I India ble det foretatt 1.700 intervjuer, og i Tyrkia 1.200.

Selskapet antar at maksimal feilmargin er på pluss/minus 4,5 prosent.

Til toppen