450 MHz Pentium II i 1998

Høyere klokkehastigheter, raskere busser og større bufferminne står på Intels tidsplan for Pentium II neste år.

Høyere klokkehastigheter, raskere busser og større bufferminne står på Intels tidsplan for Pentium II neste år.

Intel annonserte onsdag sin tidsplan for perioden ut 1998. Selskapet ønsker å øke utbredelsen av Pentium II fra dagens stasjonære PC-er og billige servere, til å inkludere mobile PC-er , arbeidsstasjoner og multiprosessor servere. Dette gjøres ved å bruke Pentium II-prosessorer som bruker 0.25 mikron Deschutes-teknologi. Dagen Pentium II-prosessorer er laget med 0.35 mikron teknologi.

Til mobile PC-er vil Intel tilby Pentium II-prosessorer i et mobilt modulformat, noe som skal hjelpe produsentene av bærbare PC-er med overgangen fra Pentium MMX-prosessorene.

Intel vil også tilby mobile Pentium II-prosessorer i et nytt innsattsformat tilsvarende Pentium II-pakken for stasjonære maskiner. Intel ønsker ikke å oppgi noen detaljer rundt denne pakken, men ovenfor InfoWorld Electric beskriver representanter for selskapet enheten som "en virkelig liten pakke".

Deschutes-teknologien som forminsker størrelsen på Pentium II-brikken, reduserer effektforbruket til omtrent det en Pentium MMX bruker. Dette har stor betydning for varmeutviklingen.

Ifølge tidsplanen skal Intel i andre kvartel neste år lansere en ny tilkoblingsteknologi for prosessorer i kraftige servere og arbeidsstasjoner. Grensesnittet, som kalles Slot 2, har tilkoblingsmuligheter for dobbelt så mange prosessorer (4) og høyere effekt. Nivå 2 bufferminnet vil bli drevet med samme hastighet som prosessoren internt, og vil være opptil 2 MB stort. I dagens Pentium II-systemer blir bufferminnet drevet med halvparten av hastigheten til prosessoren. Hastighetsøkningen betyr at prosessoren spares for mye ventetid når den kommuniserer med bufferminnet. Dette vil ha stor betydning for ytelsen

Også systembussen vil få økt sin hastighet fra 66 MHz til 100 MHz.

De første Pentium II-prosessorene laget for Slot 2 vil ha en klokkehastighet på 350MHz. I løpet av andre halvdel av 1998 vil det også komme en 400 MHz og en 450 MHz utgave av prosessorserien.

Størrelsen på hovedminnets adresseområde som er kan bufferlagres vil øke fra dagens grense på 512 MB opp til 4 GB.

I tråd med Intels tidsplan vil det, i forbindelse med økningen i hastigheten på systembussen, bli benyttet raskere synkron DRAM, og etterhvert Direct Rambus DRAM. Da får man fjernet enda en flaskehals.

Intel vil også lansere flere nye brikkesett i denne perioden.

Først kommer 440LX i slutten av august. Det vil ha støtte for AGP og SDRAM og gi økt ytelse til Pentium II-systemer.

440BX er det første brikkesettet som støtter 100 MHz systembuss, men det gir også støtte for den gamle 66 MHz systembussen. Brikkesettet vil komme i to forskjellige utgaver. Først, i andre kvartal neste år, med PIIX4 (PCI ISA Interface Xelerator) som allerede er kjent fra 430TX-brikkesettet. Senere neste år kommer PIIX6 som vil ha støtte for Firewire eller IEEE1394 og I2O-server/multiprosessor utvidelsen. 440BX vil sannsynligvis bare støtte SDRAM og selvsagt inkludere AGP.

I andre kvartal 1998 vil også 450NX-brikkesettet lanseres. Dette vil erstatte 450GX Pentium Pro brikkesettet for serverplattformer. Dette vil bli det første brikkesettet som støtter Slot 2 og dermed det eneste som fungerer sammen med Slot 2 Deschutes prosessorene. Det vil støtte systemer med opp til 4 prosessorer, I2O, AGP og sannsynligvis IEEE1394. Dette brikkesettet støtter kun systembusser med 100 MHz klokkehastighet.

Til toppen