Abonner
SØKERLISTE

5 kvinner og 16 menn vil lede avdelingen som leverer datatjenester til sentralbanken

Se hele søkerlisten her.

Hovedinngang til Norges Bank.
Hovedinngang til Norges Bank. Foto: Espen Schive

Norges Bank er landets sentralbank, og har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken