500 dager til år 2000

I dag er det nøyaktig 500 dager igjen til år 2000. - Dette er en viktig milepæl, sier leder for Aksjon 2000 Geir Jacobsen. - Har du ikke et prosjekt på gang ennå, må du sette i gang straks.

Jacobsen understreker at det å sikre at IT-systemene ikke lar seg affisere av årtusenskiftet, må organiseres som et ordentlig prosjekt.

- Tenk gode prosjektledere og fornuftig prosjektstyring. De viktigste momentene er forankring i ledelsen, kartlegging og prioritering.

Det er viktig ikke å la seg overvelde av alt som tilsynelatende må gjøres, og delvis gi opp med den unnskyldningen at "vi blir ikke ferdige", mener Jacobsen.

- Når år 2000-prosjekter håndteres på ledernivå blir man ferdig med det som er viktigst. Tenk på bunnlinjen og på den videre overlevelsesevnen. Trekk på andres erfaringer og på leverandørene. De kommer til å være veldig interessert i at dette går bra.

Blant Jacobsens oppgaver som leder for Aksjon 2000 er selv å sørge for å iverksette en hel rekke prosjekter.

- Alle planene er ikke klare ennå. Men jeg kan nevne en del områder der vi vil sette i gang prosjekter:

  • et bransjeprosjekt rettet mot små og mellomstore bedrifter
  • et prosjekt på kommunesiden
  • et prosjekt sentrert rundt kritiske samfunnsområder
  • et prosjekt rundt grunnleggende infrastruktur
  • et prosjekt for å følge utviklingen av år 2000-tiltakene i landet
  • et prosjekt for å følge den internasjonale utviklingen

- Jeg regner med uformelle månedlige kontaktmøter med ledere for tilsvarende tiltak som Aksjon 2000 i de andre nordiske landene, det vil si Island, Danmark, Sverige og Finland, opplyser Jacobsen.

Prosjektet for kritiske samfunnsområder skal ledes av Svein Berbu som er direktør for Plan- og tilsynsavdelingen i Direktoratet for sivilt beredskap.

- Her står beredskapssiden sentralt. Vi skal for eksempel se på sykehus og annet som knytter seg til liv og helse. Poenget er å samle folk som har ansvar, og sørge for at ingen viktige sektorer faller utenfor.

I tillegg til prosjekter kommer allianser, kursvirksomhet og kontakter overalt i samfunnet.

- Vi skal forholdsvis snart komme i gang med noe sammen med Den norske dataforening. Vi er veldig interessert i å bruke nettverk som andre har. Vi er ellers opptatt av å ta tak i konkrete problemstillinger og belyse dem overfor både etater og bedrifter. Til slutt vil jeg understreke at vi ser det som svært viktig å være på plass regionalt. Siden ferien har jeg rukket å delta på år 2000-arrangementer i både Bergen og Trondheim.

Hva Aksjon 2000 gjorde i Trondheim kan du lese om på nettstedet som er referert øverst til høyre i artikkelen. Internett spiller en viktig rolle i å få ut informasjon om alt som har med både forberedelser og beredskap rundt år 2000.

Til toppen