6,7 mill. i minus for DataPower

DataPower-konsernet fikk et underskudd i 1997 på 6,7 millioner kroner. Det er utenlandssatsingen som har kostet, konstaterer konsernsjef Jan Helge Lillebo.

Til Trønder-Avisa sier konsernsjef Jan Helge Lillebo at regnskapet preges av at 1997 var et investeringsår. - Nå begynner innhøstingen. I år går vi med overskudd, sier han.

Produsenten av læremidler for data har ekspandert kraftig det siste året, og en viktig grunn til underskuddet for 1997 skal være for høye kostnader forbundet med de omfattende satsingene i USA og England. (Konsernet eier en rekke datterselskaper. Se peker til DataPower AS under relaterte bedrifter i margen til høyre for mer informasjon.)

Det engelske datterselskapet DataPower Publishing Ltd. har hatt problemer med nyrekruttering av selgere og kapasitetsproblemer på utviklingssiden, noe som har ført til forsinket introduksjon av av oppdaterte lærebøker.

Ifølge Lillebo er det imidlertid nå positive utsikter for englandssatsingen: - Situasjonen ser meget lys ut. Et større nasjonalt selskap valgte oss blant 250 konkurrenter til en kontrakt verdt mange millioner kroner på årsbasis, opplyser Lillebo, som overfor Trønder-Avisa ikke vil røpe mer om denne saken før alle biter er på plass "en gang i september".

DataPower har også opplevd en betydelig svikt i salget i USA, og selskapet må ifølge styret gjennom en "betydelig omstilling" dersom det skal satses videre "over there". Satsingen i USA har så langt kostet DataPower "et sted mellom fem og ti millioner kroner", ifølge Lillebo. Nå har styret vedtatt en omstillingsplan som bl.a. innebærer kontorflytting fra Minneapolis til Los Angeles for å komme nærmere markedet, samt nye avtaleinngåelser med amerikanske forhandlere.

Både i Norge og Sverige tjener DataPower penger og salget øker. Ifølge konsernets årsberetning økte DataPower Norge AS i 1997 omsetningen med vel 20 prosent i forhold til året før. Det svenske datterselskapet DataPower Svenska AB økte omsetningen med ca. 50 prosent, noe som bl.a. tilskrives overtakelsen av konkurrenten Ropé.

DataPower-konsernet hadde ved årsskiftet en samlet gjeld på 33,6 millioner kroner. Konsernet hadde ved årsskiftet en bokført egenkapital på 2,5 millioner kroner.I løpet av 1998 er selskapet tilført to millioner kroner i ny egenkapital.

Til toppen