600 omplasseres i Telenor Bedrift

Ledelsen i Telenor Bedrift vil redusere antall ansatte med 600 personer i løpet av tre år. Nedbemanningen skal skje ved naturlig avgang og omplassering i bedriften.

Telenor Bedrift er det største enkeltselskapet i Telenor, med en omsetning på ni milliarder av konsernets 22 milliarder totalt, og 5100 ansatte av selskapets i alt 18.000 stillinger.

Informasjonssjef i Telenor Bedrift, Jan Kristensen, sier til Dagsavisen Arbeiderbladet at han er sikker på at reduksjonene i selskapet kan gjøres uten oppsigelser, blant annet fordi avgangen i en så stor bedrift allerede er høy.

- Det er for å stå bedre rustet til konkurransen som vil møte oss neste år at vi nå legger en strategi for de neste årene. I dette ligger at vi må slanke bedriften for å klare konkurransen. Vi har egentlig ikke noe valg, sier Kristensen.

Til toppen