65 år og plutselig uten jobb. Etter 17 år måtte ingeniøren børste støv av CV-en

Kraftig gjennomtrekk i IT-bransjen kan gjøre det vel så trygt å satse på seniorer som 30-åringer, mener sjefen som ansatte 65-åringen.

65 år og plutselig uten jobb. Etter 17 år måtte ingeniøren børste støv av CV-en
Å ikke bruke seniorene er å kaste på båten noe samfunnet kunne hatt nytte av, spesielt nå som det er så stor etterspørsel etter arbeidskraft, mener 68 år gamle Jon Eirik Nygård. Foto: Privat

– Jeg er jo ikke så gammel, sier Jon Eirik Nygård på telefon til Digi.no.