KARRIERE

70.100 uten jobb

(NTB): Aetat registrerer økt arbeidsledighet, og melder at 70.100 personer er helt uten arbeid ved utgangen av april. Dette er vel 3.000 flere enn i februar, og 10.900 eller 18 prosent flere enn for ett år siden.

Norsk Telegrambyrå
29. apr. 2002 - 16:42

Antallet helt ledige utgjør 3 prosent av hele landets arbeidsstyrke. Blant de ledige er 40.200 menn og 29.900 kvinner.

Aetat opplyser i en pressemelding at tallene for mars og april er mer usikre enn vanlig på grunn av omlegging i IT-systemene. Ifølge pressemeldingen kan disse endringene ha ført til en viss økning i ledighetstallene i forhold til tidligere rutiner.

- Dette betyr at man må være mer varsom med tolkningen av tallene når man sammenligner med tidligere måneder, heter det.

Andelen ledige viser betydelige variasjoner fra fylke til fylke. Tallene for april viser at ledigheten er høyest i Finnmark, med 5,0 prosent. Akershus har lavest ledighet, 1,9 prosent. Andelen ledige i Oslo er 3,5 prosent. Akershus og Oslo hadde størst økning i ledigheten i april.

Økningen i arbeidsledigheten har vært størst innenfor administrativt og humanistisk arbeid. Også innenfor bygg og anlegg, naturvitenskapelige yrker og undervisningsarbeid har det vært forholdsvis stør økning i ledigheten sammenlignet med april i fjor.

Tallene fra Aetat forteller også at 25.000 stillinger ble utlyst i mediene i løpet av april.

- Utviklingen i statistikken over ledige stillinger indikerer at etterspørselen etter arbeidskraft har holdt seg stabil hittil i år, skriver Aetat i sin tolkning av tallene for april.

Blant de 70.100 helt arbeidsledige er 19.500 personer registrert som langtidsledige, det vil si at de har vært helt uten arbeid i mer enn 26 uker.

Ved utgangen av april deltok 11.500 personer i ordinære arbeidsmarkedstiltak. Dette er 1.600 færre enn i fjor.

I april var det ellers registrert 71.400 yrkeshemmede personer. Dette er 8.300 flere enn for ett år siden. Veksten i tallet på yrkeshemmede har holdt seg på et stabilt nivå det siste halve året, opplyser Aetat.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.