73 prosent mobilpenetrasjon i 2004

En fersk studie forteller at mobilpenetrasjonen i Europa vil øke til 73 prosent i 2004, opp fra dagens vel 30 prosent.

En fersk studie forteller at mobilpenetrasjonen i Europa vil øke til 73 prosent i 2004, opp fra dagens vel 30 prosent.

Studien "Mobile Communications Service Europe" fra Strategy Analytics sier ikke bare at antall brukere vil øke, men også at det ligger et betydelig potensiale for mobiloperatørene i veksten i markedet. Imidlertid sier prognosene at mobilselskapene må regne med at inntektene per kunde vil synke fra fjorårets snitt på 54 dollar til 46 dollar per kunde i 2004.

Selskapet anslår i rapporten mobilmarkedet i 2004 har vokst til 150 milliarder dollar, eller nærmere 1200 milliarder kroner.

Ikke bare mobiloperatørene vil se en vekst i sine kundeporteføljer, det kan også utstyrsprodusentene. Rapporten sier at salget av terminaler i 2004 vil ligge på 183 millioner, fra vel 61 millioner i 1998.

Ingen land ligger så langt over 73 prosent mobilpenetrasjon i dag, men Finland ligger nær og bransjen venter at landet skal nå 65 prosent i løpet av året. Både Norge og Sverige følger hakk i hel, der Norge sannsynligvis har passert en mobilpenetrasjon på 55 prosent.

En viktig del av forutsetningen for å nå en penetrasjon på 73 prosent er at salget av forskuddsbetalte ringekort for mobiltelefon tar av i alle markedene på samme måte som en har sett så langt i mer modne markeder.

De 10 største europeiske mobilselskapene per mars 1999:

1. Telecom Italia Mobile Italia 15.157.000
2. T-Mobil* Tyskland 8.650.000
3. Omnitel Pronto Italia 7.017.000
4. Mannesmann Tyskland 6.500.000
5. France Telecom Frankrike 6.407.000
6. Telefonica Spania 5.717.000
7. Vodafone Storbritannia 5.569.000
8. SFR Frankrike 4.645.000
9. Cellnet (British Telecom) Storbritannia 4.522.000
10. Airtel Spania 2.633.000

*= inkl.One2One

Kilde: Global telecoms Analysis

Til toppen