80 prosent av britiske utviklere er utbrent: Norske Mathilde (33) merket ikke at det skjedde

Utviklere Digi.no har snakket med, mener kulturforskjellene gjør at det nok er en lavere prosentandel i Norge.

80 prosent av britiske utviklere er utbrent: Norske Mathilde (33) merket ikke at det skjedde
Utvikler Mathilde Wærstad i Bekk merket ikke selv at hun ble utbrent. En undersøkelse fra Storbritannia viser at over 80 prosent av britiske utviklere lider av utbrenthet. Foto: Oskar Hope-Paulsrud

Stor arbeidsmengde og lite ressurser har gjort at mer enn åtte av ti utviklere sliter med utbrenthet på jobb, uavhengig av koronaviruset, skriver ZDNET