86 IT-konkurser så langt i år

Tallet på konkurser fortsetter å øke, viser tall fra konkursregisteret i Brønnøysund. Ved utgangen av 3. kvartal var økningen på vel 20 prosent i forhold til samme periode året før.

Konkursregisteret i Brønnøysund har ingen god forklaring på hvorfor hele 3.169 selskaper så langt i år har måttet gi opp, mens tallet ved utgangen av september 2001 lå på 2.637.

-Vi regner med at det er en sammenheng mellom den vanskelige situasjonen for næringslivet og de høye konkurstallene vi nå opplever, sier avdelingsdirektør Eirik Kristiansen

Han sier det største antallet konkurser gjelder private aksjeselskaper der 1.981 selskaper enten begjærte oppbud eller ble slått konkurs av kreditorer de første 9 måneder i år.

Men Kristiansen viser også til at trenden peker mot et høyt antall personlige konkurser.

Hele 1.133 personer ble totalt ruinert. I 800 av tilfellene skjedde konkursen i tilknytning til enkeltmannsforetak, mens 33 personer bare ble slått konkurs som privatperson.

Fordelt på næringer er det som tidligere år innenfor varehandel vi får de fleste konkursene når tidene begynner å bli dårlige.

711 butikker med forskjellig typer vareutvalg ble slått konkurs, mens 325 ble tvangsavviklet i perioden. I alt var tallet på tvangsavviklinger 1.396. Det er betydelig lavere enn året før, men bakgrunnen for tvangsavviklinger er ofte at selskapene bare har "sovet" i noen år og ikke sendt inn regnskap.

Innenfor databransjen er 86 selskaper slått konkurs og 57 er blitt tvangsavviklet i perioden.

Rogaland har den største prosentvise økningen i antall konkurser. 222 selskaper, en økning på hele 54,2 prosent, gikk konkurs i løpet av årets første 9 måneder. Deretter følger Troms og Nordland med en økning på 50 prosent.

I faktiske tall topper Oslo med 712 konkurser, en økning på 34,1 prosent fra i fjor.

I noen fylker er det færre konkurser i år enn i fjor. Det gjelder Oppland, Telemark, Aust-Agder, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Per 30. september var det i Norge registrert 696 personer med løpende konkurskarantene. Hittil i år er 263 nye personer ilagt konkurskarantene.

Til toppen