98lite gir Win98 uten IE4

Fra en hjemmeside ved University of Maryland tilbys til nedlasting "98lite", en 212 kB stor installasjonsfil som gir deg Windows 98 uten Internet Explorer.

Fra en hjemmeside ved University of Maryland tilbys til nedlasting "98lite", en 212 kB stor installasjonsfil som gir deg Windows 98 uten Internet Explorer.

Hjemmesiden tilhører økolog og forsker Shane Brooks ved University of Maryland i USA. Ved siden av økologi er Brooks også opptatt av informasjonsteknologi. Ved siden av 98lite tilbyr Brooks sitt eget personlige skall til Win9x/NT og et gratis telleprogram for folk som steller mye med ulike typer celler, frø og så videre i botaniske laboratorier.

digi.no fikk tipset om 98lite fra en våken leser, som skriver: "Denne metoden benytter seg riktignok av Win95-programmer og DLL-er, men man får faktisk en hastighetsøkning i forhold til Win98 m/IE4. Jeg bruker denne løsningen og har ikke opplevd noen problemer ut over det man ellers kan forvente seg av Win95/98."

Hensikten med 98lite er å tilby en enkel metode for å installere Windows 98 uten nettleseren Internet Explorer. Først i går, kanskje inspirert av professor Edward Feltens vitnemål i Microsoft-rettssaken, la Brooks ut en IE4-fjerner for Windows 98. Han presiserer at denne er en beta.

Det 98lite gir deg, ifølge Brooks, er en raskere Windows 98 med flere systemressurser. Det du går glipp av er blant annet:

  • Internet Explorer 4.0
  • Active Desktop
  • Veiviseren for Internett-tilknytning
  • Den automatiske rutinen for oppdatering av Windows 98 over Internett
  • Diverse unødvendig staffasje

Hvis du vil, kan du dessuten slippe installasjon av Active Movie, System Info og unødvendig punktgrafikk. 98lite reduserer omfanget av Windows-katalogen fra 131 MB til 99 MB. System.dat i Registry faller fra 1,5 MB til 0,9 MB, og hele IE-katalogen på 0,9 MB er helt borte.

Et viktig moment for hastigheten er at den webifiserte filhåndtereren i Windows 98 er erstattet med den kanskje gammeldagse men langt raskere Utforsker (Windows Explorer) fra Windows 95. På den andre siden krever hjelpefunksjonen assistanse fra to av IE4 sine DLL-filer: shdocvw.dll og mshtml.dll, som også kreves for å drive Outlook Express. Brooks argumenterer likevel for at IE4 i all hovedsak må betraktes som fjernet.

På nedlastingsstedet gir Brooks en grundig orientering om hva som skjer mens 98lite-installasjonen kjører, og han gir spesifikke instruksjoner for ulike språk, blant dem norsk. Brooks ber om et valgfritt bidrag dersom de er fornøyd med produktet. Han presiserer at han betrakter Windows som et utmerket produkt som dessverre er overlesset med ting han som bruker av en forholdsvis svak PC ikke ønsker. Han peker også mange positive egenskaper ved Windows 98 som gjør systemet langt mer stabilt og pålitelig enn forgjengeren.

Brooks skriver til slutt at 98lite ikke bryter med lisensbestemmelsene knyttet til Windows 98, og at hans beskjedne endring av systemet ikke fritar brukeren for plikten til å overholde lisensreglene.

Til toppen