A-pressen bedrer resultatet

Norges nest største medieselskap, A-pressen, la frem tall for første halvår torsdag. Selskapet fikk en betydelig resultatforbedring. Noe av overskuddet kommer fra gevinst etter aksjesalg i Cell Network.

A-pressen bedrer resultatet betraktelig i første halvår i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Det kom frem da konsernet presenterte tallene på en konferanse torsdag.

- Vi er godt fornøyd med resultatet, som er i overkant av det vi hadde ventet oss. Nå nærmer vi oss målene våre, sier Alf Hildrum, konserndirektør i A-pressen.
Selskapet fikk et resultat for første halvår på 129,3 millioner kroner før skatt. Samme periode i fjor fikk selskapet et resultat før skatt på 45,2 millioner norske kroner. Tallene for fjoråret er proforma.

Driftsinntektene beløp seg til 1,12 milliarder norske kroner. Samme periode i fjor var det 1,08 milliarder norske kroner. Driftsresultatet kom på 89,7 millioner norske kroner i andre halvdel i år, samme periode i fjor var dette tallet på 82,3 millioner kroner.

A-pressen har i løpet av årets første halvdel tatt gevinst på en rekke investeringer. Blant annet har A-pressen solgt seg godt ned i Cell Network, hvor selskapet hadde i overkant av 3 prosent av aksjene etter fusjonen med Mandator. I dag har de rundt 900 000 aksjer igjen. Disse aksjene har en markedsverdi på 45 millioner norske kroner.

Til toppen