A-pressen plusser på med 144 millioner

A-pressen har garantert fulltegnet en emisjon rettet mot egne aksjonærer på 144,3 millioner kroner. Samtidig vedtok Oslo Børs at mediehuset skal noteres på hovedlisten senest 29. oktober.

Ved rapporteringen fra andre tertial tidligere denne måneden ble det avslørt at Dagsavisen skal overføres til egen stiftelse. A-pressen ASA kvitter seg også helt eller delvis med de tre andre større aviser i konsernet. Disse ville bidra negativt med sin avhengighet av pressestøtte når A-pressen nå noteres på Oslo Børs.

Lokalavisene skal rendyrkes i større grad og annonsesamkjøringene pluss koordinert trykkerivirksomhet er elementer på veien til bedre lønnsomhet. Effektiviseringen fører også til nedskjæringer i bemanningen på ti prosent fra dagens 2.600 årsverk de nærmeste to årene.

Notering av aksjene skal skje senest 29. oktober på Hovedlisten på Oslo Børs, samtidig med starten på tegningsperioden og notering av tegningsrettene. Emisjonskursen er kroner 90,- per aksje og nåværende aksjonærer får rett til å tegne aksjene. Tegningsperioden vil være fra og med 29. oktober til og med 12. november.

Generalforsamlingen i A-pressen har 21. oktober 1998 vedtatt å gjennomføre en kapitalutvidelse rettet mot nåværende aksjonærer. Emisjonen vil bli på 144,3 millioner kroner og er garantert fulltegnet, heter det i en børsmelding. Det ble også vedtatt å oppheve egne eierbegrensinger på maks 20 prosent per aksjonær.

Til toppen