Abelia: - Bredbånd til alle skoler i 2004

Abelias Paul Chaffey ber regjeringen sikre bredbånd til alle norske skoler fra skolestart 2004, pilotskoler for bredbånd i hver landsdel fra kommende skoleår samt norskkurs for innvandrere over bredbånd.

Dette er noen av forslagene som NHO-organisasjonen Abelia la frem for <A class="bodylink-story" HREF="/d2.nsf/frames/b37980831*7518883040">Næringsdepartementet</A> og regjeringen i går.

- Bredbånd vil løfte det offentlige og private tjenestetilbudet og bør bli en drivkraft i den videre moderniseringen av Norge. Statens viktigste bidrag til å påskynde bredbånds-utviklingen i Norge er å ta i bruk et bredt spekter av tilbuds- og etterspørsels-fremmende virkemidler. Aktuelle bruksområder for bredbånd er døgnåpen og interaktiv forvaltning, nomadisk kontor, telemedisin, omsorgstjenester, nettbasert læring og underholdningstilbud, uttaler Abelias bredbåndsforum som også ser for seg økt utvinningsgrad og reduserte utslipp på norsk sokkel og ressurs- og miljøovervåkning av norske kyst- og havområder som noen av svært mange bruksområder for bredbånd i årene som kommer.

Abelia understreker at det haster.

- Hvis Norge skal være en konkurransedyktig kunnskapsnasjon, må landet ha bredbånd. Mangel på bredbåndstilknytning, eksempelvis i skolene, øker risikoen for nye sosiale og geografiske digitale skiller i det norske samfunn, mener organisasjonen som påstår at det kan bygges et bredbåndsnett som dekker 75 prosent av brukerne for ca. 15 milliarder kroner.

Dekning for over 80 prosent av brukerne vil komme på rundt 30 milliarder kroner, mens man må opp i rundt 80 milliarder kroner for å nå 100 prosent dekning, ifølge Abelias beregninger.

Til toppen