Abelia om nivået på norsk IT-utdanning: Fra svak til svakere

– Kampen om de beste hodene utkjempes på tvers av landegrensene, og Norge fremstår ikke som en vinner per i dag.

Abelia om nivået på norsk IT-utdanning: Fra svak til svakere
Kjetil Thorvik Brun, direktør for næringspolitkk i Abelia. Foto: Erlend Tangeraas Lygre

For fjerde gang måler Abelia hvor godt Norge gjør det på områder innenfor IT og teknologi.