abelia

Når staten knuser markeder

Markedet skal ikke ha enerett på å utvikle tjenester for offentlig sektor, men staten bør ikke ødelegge allerede eksisterende markeder, mener Abelia.

– Det er mine data!

Tingene våre er på internett, men forbrukervernet er ikke koblet på. Samtidig er stordata om oss forbrukere blitt en gullgruve.

Til toppen