Accenture bytter sjef etter rekordkvartal

Accentures resultater for andre kvartal 2004 er gjort opp med rekordhøye salgsinntekter, ordreinngang og kontantstrøm fra driften.

Ifølge en pressemelding, regner Accenture med at den sterke veksten innen outsourcing fortsetter. Selskapet er tilfreds med estimatene for tredje kvartal. Joe W. Forehand fratrer som konsernsjef 1. september.

Accentures salgsinntekter i selskapets regnskapsmessige andre kvartal ble på USD 3,30 milliarder, opp fra USD 2,83 milliarder i samme kvartal året før. Regnet i USD var veksten på 17 prosent, mens den i lokal valuta tilsvarte åtte prosent. Salgsinntektene er de høyeste i et enkelt kvartal noen sinne. Accentures regnskapsmessige andre kvartal avsluttes 29. februar.

Utvannet resultat per aksje i andre kvartal 2004 ble USD 0,22 på utvannet basis mot USD 0,25 i andre kvartal året før. Årets resultat inkluderer en avsetning til restrukturering på USD 0,07 per aksje som følge av en global konsolidering av selskapets kontorbygg.

Salgsinntektene fra outsourcing var i andre kvartal USD 1,28 milliarder, tilsvarende 39 prosent av totale salgsinntekter. Veksten innen outsourcing ble 46 prosent i USD og 37 prosent i lokal valuta.

Konsulentvirksomheten genererte salgsinntekter på USD 2,03 milliarder, tilsvarende en vekst på fire prosent i USD. I lokal valuta sank konsulentinntektene med fem prosent sammenlignet med andre kvartal 2003.

Accenture oppnådde rekordhøy ordreinngang i andre kvartal 2004, med samlede ordre på USD 7,65 milliarder. Ordreinngangen innen outsourcing var USD 4,76 milliarder, mens konsulentvirksomheten hadde en inngang på USD 2,89 milliarder.

For regnskapsåret 2004 forventer Accenture en vekst i salgsinntektene på mellom 11 og 14 prosent. Resultat per aksje (GAAP) er forventet å havne i intervallet USD 1,13 - 1,15.

Estimatet for selskapets inntjening i tredje kvartal er USD 0,30. Selskapet forventer salgsinntekter i Q3 på mellom USD 3,40 milliarder og USD 3,55 milliarder.

Joe W. Forehand fratrer 1. september som konsernsjef i Accenture, men forblir styreformann i selskapet. Styret i Accenture har i to år arbeidet aktivt med å identifisere aktuelle kandidater til å etterfølge Forehand. Styret er forventet å komme med en annonsering innen midten av april.

Les mer om:
;