Accenture forplikter seg til full kjønnsbalanse – like mange kvinner som menn

– Vi skal være like attraktive for begge kjønn.

– Med målet om 50 prosent kvinner globalt innen 2025 forplikter vi oss til å skape et inkluderende arbeidsliv hvor alle, uavhengig av kjønn, har like muligheter, sier Tonje Sandberg, adm.dir. i Accenture Norge, i en pressemelding.
– Med målet om 50 prosent kvinner globalt innen 2025 forplikter vi oss til å skape et inkluderende arbeidsliv hvor alle, uavhengig av kjønn, har like muligheter, sier Tonje Sandberg, adm.dir. i Accenture Norge, i en pressemelding. (Bilde: Pressefoto)

– Vi skal være like attraktive for begge kjønn.

IT-konsulentkjempen Accenture, med 401 000 ansatte globalt, kunngjør at de innen 2025 skal ha full kjønnsbalanse med 50 prosent kvinner og 50 prosent menn på lønningslistene.

– Mangfold gjør virksomheten vår sterkere og mer innovativ, sier toppsjef og styreleder Pierre Nanterme i Accenture i en pressemelding onsdag ettermiddag.

36 prosent kvinner

Det er et lite stykke fram til det varslede målet. Accenture oppgir at den totale kvinneandelen i dag er på under 40 prosent, globalt.

Her til lands er kvinneandelen på rundt 36 prosent. Det jobber cirka 1 000 ansatte i Accenture Norge, forteller kommunikasjonsdirektør Øystein Ingdahl til digi.no.

– Dette er et helt tydelig og sterkt signal til de som jobber hos oss, eller kan tenke seg å jobbe hos oss, at vi skal strekke oss langt for å oppnå kjønnsbalanse.

Kvinneandel i Accenture

Accenture oppgir at de per i dag har en global kvinneandel som utgjør i underkant av 40 prosent.

De forplikter seg nå å heve andelen til 50 prosent innen 2025.

I 2016 utgjorde kvinner 40 prosent av nyansatte og 30 prosent av antall forfremmelse til «managing directors» (ledere).

Kvinneandelen blant ledere i selskapet oppgir å være på en fjerdedel.

Men ikke nødvendigvis til enhver tid og på alle områder, utdyper Ingdahl, som understreker at målet gjelder for selskapet globalt.

Det betyr at det også i 2025 godt kan være lokale forskjeller i virksomheten.

Det er allerede enkelte land der kvinneandelen i Accenture er høyere enn i Norge. Ingdahl nevner Kina som eksempel på det.

– Driver ikke med kvotering

Hvordan tenker Accenture Norge seg at de skal øke kvinneandelen fremover. Blir det kvotering inn til ledige stillinger?

– Nei, man vil alltid ha de beste menneskene. Dette handler vel så mye om at du synliggjør at vi er et selskap hvor man behandler likt, uansett kjønn. Når det er sagt har man programmer for å sørge for at man ikke behandler kvinner og menn ulikt. At du hele tiden går tilbake og tenker om det er kvinner her som er like flinke, som kunne tatt rollen, sier kommunikasjonsdirektøren.

– Mitt inntrykk er at det er mange i IT-bransjen som mener at det er viktigere å ansette den best egnede kandidaten, den med den beste kompetansen, fremfor å gjøre dette til et spørsmål om kjønn. Hva tenker du om det?

– Jo, men alternativet er at du kvoterer. Det er ikke noe vi gjør. Her må vi rett og slett tiltrekke oss flere flinke kvinner, som er flinkere enn mennene vi tiltrekker oss, for å få den balansen.

Han medgir at selskapets norske avdeling må gjøre en jobb på rekrutteringssiden, som følge av forpliktelsen, men gjentar at målet gjelder for staben globalt.

– Det er viktig å huske på. Det kan hende vi ikke når målet om 50 prosent i Norge, sier Øystein Ingdahl.

Kommentarer (35)

Kommentarer (35)
Til toppen