ACLU: - Ytringsfriheten på nettet er truet

Amerikanske og europeiske byråer kan få flere rettigheter til å tråkke på dine rettigheter, ifølge utkast til en ny, internasjonal avtale.

Ifølge et utkast til avtale mellom USA og en samling av 40 europeiske nasjoner kan det se ut som om brukerne av Internett skal få redusert sine rettigheter ytterligere. Fra før har det blitt forsøkt å blokkere enkelte typer innhold, og noen nasjoner har gått så langt som å filtrere innhold. Nå kan den siste, lille rest av ytringsfrihet og anonymitet fra nettet forsvinne.

Detaljene i Draft Convention on Cybercrime uroer frihetsforkjemperne. De advarer mot at planen tråkker på borgerrettighetene og at den gir regjeringen altfor mye makt.

Forslaget, som antas å være ferdig innen desember 2000, vil ifølge Wired News...

  • ...gjøre det ulovlig å lage, laste ned eller legge opp på en webside ethvert program som er "laget eller tilpasset" primært for å oppnå tilgang til et datasystem uten tillatelse. Programvare laget for å forstyrre "drift av datasystemer" ved å slette eller endre data vil også falle inn her.
  • ...tillate myndighetene å beordre personer til å oppgi sin personlige kode til en krypteringsnøkkel. Ifølge en fersk undersøkelse er det kun Singapore og Malaysia som for tiden har dette lovfestet.
  • ...internasjonalisere en amerikansk lov som gjør det ulovlig å være i besittelse av bilder som "ser ut som" de viser barns kjønnsorganer eller barn som deltar i seksuell aktivitet. Å lenke opp til slikt innhold vil også være straffbart.
  • ...kreve at websider og ISP-er skal samle informasjon om sine brukere, en regel som potensielt kan hindre anonyme "remailere" (tjenester som lar det sende anonym e-mail)

Barry Steinhardt, en av lederne for American Civil Liberties Union, sier han tror "det kan hindre folk fra å snakke anonymt". Han uttaler også at dette vil hindre folk i å teste sin egen og andres sikkerhet siden det blir vanskeligere å få tak i slike programmer hvis det blir ulovlig å legge dem ut på Internett. Dette kan gjøre det vanskeligere å beskytte seg mot angrep, mener han.

Til toppen