BEDRIFTSTEKNOLOGI

Acquire plukker salgstall rett fra kassa

En norsk oppfinnelse gjør kasseapparatet til datakilde for beslutningsstøtte.

Acquire plukker salgsdata i kassa, det vil si der salget skjer. Det gir betydelige fordeler framfor å vente til et ERP-system har kvernet informasjonen og så hente dem derfra.
Acquire plukker salgsdata i kassa, det vil si der salget skjer. Det gir betydelige fordeler framfor å vente til et ERP-system har kvernet informasjonen og så hente dem derfra. Bilde: Per Ervland
6. sep. 2011 - 18:40

En norsk bedrift, Acquire, har patentert en ny type løsninger for fangst av salgsdata til systemer for beslutningsstøtte og forretningsanalyse. I stedet for å tappe dem fra ERP-systemer, henter Acquire dataene direkte der de skapes, det vil si i POS-terminalene («point of sale») eller kasseapparatene.

Løsningen krever minimalt med eget utstyr. Dataene som fanges opp er dem kasseapparatet sender til skriveren for kassalapper.

Acquire har laget en egen «KPI driver» som kan installeres i kasseapparatet – en POS-terminal er, som kjent, en spesialisert pc under Linux eller Windows – og som formidler dataene videre til en «Acquire server» i lokalnettet. Alternativet er en ekstern boks som fanger opp dataene på vei til skriveren, og sender dem til Acquire-serveren over en egen forbindelse.

Poenget er at sammenliknet med løsninger som krever tilgang til ERP-systemer, med treg levering og varierende dataformater, gir denne løsningen tilgang til garantert korrekte data i sanntid, og i ett felles dataformat.

Kjeder og grossister må gjerne forholde seg til salgsdata fra flere ERP-systemer, og sliter med å gjøre dataene ryddige og stringente. Det er følgelig stor interesse for løsninger som henter data fra POS-terminaler i stedet for fra ERP-systemer.

– De som har sett på dette problemet hittil, har stort sett vært rene programvareselskaper, forklarer Sindre Godager i Acquire til digi.no. – Det liker ikke butikkene. De vil ikke ha tredjepartsapplikasjoner inn i sine systemer.

Godagers løsning krever ingen fremmed programvare inn i en komplisert infrastruktur.

– Vi ser på datastrømmen som genereres i POS-terminalen for å leveres til skriveren. Dette er rene ASCII-data. Vi splitter strømmen av ASCII-data til skriveren, og sender dem til vår server. Der systematiseres de, og de formes til XML eller et bildeformat, det vil si pdf eller jpg. Butikken kan velge mellom en KPI-driver i POS-terminalen, som sender data til Acquire-serveren over det vanlige nettet, eller en liten ekstern boks med en egen forbindelse til serveren. Verken KPI-driveren eller boksen betyr noe for driften av selve terminalen.

POS-terminalen kan utstyres med en egen driver for å fange opp samme data som sendes til skriveren, eller man kan legge inn en spesialisert ekstern boks. I begge tilfeller sendes ASCII-data til en Acquire-server, der de lagres i XML-format og som bildefil.
POS-terminalen kan utstyres med en egen driver for å fange opp samme data som sendes til skriveren, eller man kan legge inn en spesialisert ekstern boks. I begge tilfeller sendes ASCII-data til en Acquire-server, der de lagres i XML-format og som bildefil.

Acquire-serveren legger bildefil og XML-fil i en SQL-database. Innholdet i hver fil tilsvarer en kvittering eller en kassalapp.

Slik Godager ser det, gir dette grunnlag for to ulike typer tjenester: Elektroniske kvitteringer til forbrukerne, og inndata til beslutningsstøttesystemer for grossister, butikksjefer og andre interessenter. Siden alle data er i standardformat, tenker han seg hvordan selve analyseverktøyene kan leveres som tjeneste, og brukes på både felles og lokalt genererte Acquire-data.

– Ta som eksempel en kjede som drives med ulike former for franchise, og der det ikke lar seg gjøre å gi hver butikksjef adgang til noe ERP-system. Med vår løsning kan hver butikk generere sine egne data. Man kan legge opp en løsning der butikksjefer kan følge med i egne tall, sammenlikne med andre butikker, sammenlikne med tall oppgitt av kjedens ledelse og så videre. Løsningen gjør det mulig å bygge et system for beslutningsstøtte og analyse fra bunnen og oppover, og ikke ovenfra og ned slik tilfellet er i dag.

De grunnleggende delene av systemet, det vil si KPI-driveren, boksen og Acquire-serveren, er utviklet med støtte fra Innovasjon Norge.

– Innovasjon Norge ser på oss som spennende, blant annet fordi markedet for produktet vårt er uten grenser: Det er internasjonalt. Vi hadde ikke kommet dit vi er i dag uten deres støtte.

Godager driver det foreløpig svært lille selskapet sammen med Olav Berg. Godager står for teknologien. Berg står for konseptutvikling og forretningsutvikling. Han har svært mange ideer, langt over å levere salgsdata til beslutningsstøttesystemer.

– Elektronikkbransjen har for eksempel en utfordring med garantier, sier Berg. – Vi ser for oss at ASCII-data fra alle salgsstedene kan danne utgangspunkt for en felles garantidatabase, helt uavhengig av hvilke forretningssystemer de mange aktørene benytter hver for seg. Vi kan tilby servicebedrifter bilder av kvitteringer, og vi kan la produsenter kommunisere med service-leddene. Vi har hatt kontakt med hvitvarebransjen som forteller at også dette er et internasjonalt problem.

Et system med sentral lagring av elektroniske kvitteringer i et felles format kan gi opphav til et utall tjenester.

– Tenk på refusjonsordninger i det offentlige og i store organisasjoner. Der må folk bruke tid på å skanne bilag. Vi kan gjøre slikt helt overflødig. Vi kan få mange uintelligente oppgaver til å forsvinne.

Slik tenker Acquire seg framtiden: Driver eller boks i egen pakke, 99 grafiske KPI-parametere levert gjennom nettskyen.
Slik tenker Acquire seg framtiden: Driver eller boks i egen pakke, 99 grafiske KPI-parametere levert gjennom nettskyen. Bilde: Acquire

Kvitteringsdatabaser kan gi opphav til en mengde tjenester, tror Berg. Han ser for seg at husstander kan få automatisk førte og ajourførte oversikter på hva de bruker penger på. Han tenker seg hvordan Statistisk sentralbyrå kan erstatte sitt forbrukerpanel på 4 500 familier – snart 9 000 – som i dag bruker tid og krefter på manuell innføring av alt de kjøper.

– De kan legge det hele ned, og få tilsagn fra et langt større representativt utvalg om at deres data kan tappes direkte fra vårt system. Det vil gi dem garantert korrekte data, som er straks tilgjengelig.

En problemstilling Berg og Godager har interessert seg for spesielt, er elektronisk sporing av ferskvareprodukter.

– I henhold til lovverket skal det være mulig å spore ferskvareprodukter fra produsent til salgsledd, og derfra til forbruker. I praksis er systemet ikke kommet lenger enn til salgssted. Vi har sett med tilfeller av e-coli at det tar enormt lang tid å kartlegge forbruk og innkjøp hos dem som er smittet. Data samlet direkte på salgsstedene i sanntid, slik Acquire foreslår, kan gi et grunnlag for raskt å finne fram til det som er felles for dem som er smittet. Så kan man raskt nøste opp trådene tilbake til produsent.

Acquire har presentert løsningen for Rav Norge, et kompetansemiljø for beslutningsstøtte og forretningsanalyse.

Rådgiver Espen Grepperud sier han er imponert og tror Acquire kan være starten på noe veldig spennende.

– Løsningen glimrer ved sin enkelhet, sier Grepperud til digi.no. – Det er en metode for å standardisere salgsinformasjon ved å ta det fra båndskrivernivå så å si. En butikkjede vil ellers slite med å få ryddige og stringente data, fordi de sannsynligvis har flere ERP-løsninger og systemer. Her er en fiks ferdig standard.

Detter er Acquires egen sammenlikning av datafangst gjennom POS-terminal mot datafangst gjennom ERP. Acquire innrømmer kun én ulempe ved sitt eget produkt: De er små og ukjente.
Detter er Acquires egen sammenlikning av datafangst gjennom POS-terminal mot datafangst gjennom ERP. Acquire innrømmer kun én ulempe ved sitt eget produkt: De er små og ukjente.

Grepperud mener den direkte fangsten av data i POS-terminaler tilgodeser mange interessenter.

– Grossister kan straks se hvilke produkter som selges hvor, og vurdere virkningene av kampanjer og annen markedsføring i sanntid. Kjeder har også åpenbare interesser som Acquire kan løse. Det er nok her de første anvendelsene kommer. For å realisere mulighetene på forbrukersiden må mange aktører trekkes sammen.

Rav Norge identifiseres først og fremst med Cognos, men er i ferd med å utvide kompetansefeltet og har nylig inngått en partneravtale med Qliktech. Grepperud er opptatt av fenomenet «self service business intelligence» der flere gis tilgang til verktøy for beslutningsstøtte, og der enklere verktøy supplerer de tunge for å åpne for mer fleksibel og smidigere analysevirksomhet.

– Her tenker vi også skybaserte tjenester og tilrettelegging for håndholdt.

Hva dette kan ha å si for framtiden til Acquire, vil han ikke kommentere nærmere. Men Grepperud bekrefter at det arbeides med Acquire-teknologi i Rav.

– Vi arbeider spesielt med rapportering og visualisering, og vi kan ha tidlige piloter i løpet av fire til åtte uker. Vi ser på hvordan datapresentasjonen kan gjøres mest mulig forlokkende.

Grepperud ser mange muligheter med data som Acquire tilrettelegger.

– Alt er tilrettelagt for at formatet skal være enkelt å håndtere, og for at kvaliteten på dataene skal være 100 prosent. Det er et enestående godt utgangspunkt.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.