ADB i skuddet

Oppgang for ADB-leverandørene og nedgang for Tandberg-avleggerne ga flatt utslag i IT-indeksen på Oslo Børs torsdag. Indeksen beveget seg ned med marginale 0,14 poeng fra onsdag.

IT-indeksen landet til slutt på 1554,21 poeng, og også totalindeksen hadde en flat utvikling torsdag - ned 0,3 prosent fra dagen før, til 1388,38 poeng.

Blant IT-selskapene var det knyttet stor spenning til Asks resultatfremlegging torsdag. Ask hadde på forhånd advart at man ikke kunne regne med at kvartalet ble like godt som det foregående, og dette slo også til når tallene ble kjent ved børsens stengetid. Markedet så imidlertid ut til å ha avreagert noe på forhånd, og utslaget var ikke merkbart negativt de siste par minuttene av handledagen da tallene var kjent i markedet.

- Slik jeg ser det burde Ask vært priset omtrent som InFocus som i dag har en kapitalisert verdi på mellom halvannen og to milliarder kroner. Asks verdi er i dag rundt 3,5 milliarder, sier en skeptisk analytiker til digi.no. Han mener at resultatet som ble lagt fram er svakere enn det markedet forventet.

I løpet av dagen falt verdien på Ask med 1,73 prosent og aksjekursen landet på 85 kroner.

Også hos to av de øvrige Tandberg-avleggerne ble det nedgang torsdag. Tandberg falt med én krone til 157 kroner etter solid oppgang onsdag, mens Tandberg Data falt med 2,9 prosent til 83 kroner. Sistnevnte har falt de siste dagene trolig på grunn av konkretiserte planer om en ny båndstasjonsstandard fra HP, IBM og Seagate som ble kjent tirsdag (se peker til relevant sak til høyre på siden). En analytiker digi.no har snakket med, mener imidlertid at frykten er ubegrunnet.

- Det trenger ikke være noe negativt i de nye planene. Mye av teknologien de planlegger å bruke i de nye LTO-stasjonene er i bruk hos Tandberg Data allerede i dag. Jeg tror Tandberg Data må bidra med sin teknologi i utviklingen av de konkrete produktene, sier analytikeren.

For programvareselskapene var utviklingen positiv torsdag. ADB-selskaper som PC-Systemer, Provida og Agresso viste alle framgang. PC-Systemer var i spissen for framgangen og ble kursvinner blant IT-selskapene med en oppgang på 6,6 prosent til 19,30 kroner.

- Mye skyldes trolig at Boasson ikke lenger vil ha bundet opp så store aksjeposter fra mars av. Dette vil gi mer likviditet i aksjen, sier analytikeren.

Aktiviteten var relativt høy på Oslo Børs torsdag. Det ble omsatt aksjer og grunnfondsbevis for tilsammen 1,6 milliarder kroner.

Til toppen