Adcore gir håp om bedring

Etter raset blant internettkonsulentene i går, presenterer Adcore tall for tredje kvartal som er bedre enn analytikerne hadde forventet, men kostnadene øker mer enn inntektene.

Adcore, som er det nye navnet på fusjonen mellom Connecta og Information Highway, hadde et overskudd på 23 millioner SEK før avskrivninger for goodwill, litt bedre enn analytikernes estimater på 21 millioner. Omsetningen i kvartalet var på 327 millioner mot 295 i andre kvartal. Resultatet etter skatt for de ni første månedene ble på minus 127 millioner, inkludert avskrivninger til goodwill og fusjonskostnader.

Inntektene i tredje kvartal økte med 11 prosent og kostnadene økte med 15 prosent sammenlignet med andre kvartal.

Mindre enn to prosent av salget kommer fra dot.com selskaper og følgelig har ikke selskapet merket mye til krisen innen bransjen, heter det i pressemeldingen. Alle markeder som Adcore er inne i viser en positiv utvikling, og selskapet forventer at trenden forsterker seg ytterligere i fremtiden.

I de ni første månedene fakturerer hver konsulent 1.2 millioner annualisert, en oppgang på 6.4 prosent fra andre kvartal og 17 prosent fra tredje kvartal i 1999.

Adcore utsetter den planlagte noteringen på Neuer Markt i Tyskland og tar i stedet sikte på en notering i løpet av 2001.

Til toppen