Advarer mot biometriske pass og ID-kort

Først om fem til ti år vil biometri være moden nok til effektiv bruk i pass og ID-kort, mener Gartner.

Advarer mot biometriske pass og ID-kort

Først om fem til ti år vil biometri være moden nok til effektiv bruk i pass og ID-kort, mener Gartner.

Rett før jul publiserte analyseselskapet Gartner en rapport om tilstanden innen biometriske teknologier: Hype Cycle for Biometric Technologies, 2006. Rapporten oppdaterer en tilsvarende oversikt fra desember 2005.

En «hype cycle» eller «hype-kurve» plotter hvor moden en teknologi er, mot hvor synlig den er i media. Gartner mener teknologier fleste går gjennom de samme fasene: sterkt økende oppmerksomhet så lenge teknologien bare er lovende, dalende synlighet etter hvert som de praktiske problemene melder seg, og stabil oppmerksomhet når teknologien viser sin nytteverdi. Overgangen med maksimal oppmerksomhet bærer det poetiske navnet «toppunkt for overdrevne forventninger», mens overgangen med minimal oppmerksomhet er døpt «desillusjonens stampe».

I rapporten ser Gartner nærmere på biometrisk teknologi innen tolv forskjellige anvendelser, og plasserer dem langs hype-kurven.

To anvendelser ligger rett ved «toppunktet for overdrevne forventninger»: biometriske ID-kort og biometriske pass. Gartner mener det vil ta fem til ti år før disse anvendelsene kan gi gevinster som svarer til forventningene, og advarer at brukerne vil oppleve «desillusjonens stampe» i tiden før teknologien er tilstrekkelig utprøvd.

Per i dag ser Gartner få fordeler ved å bygge biometri inn i pass eller ID-kort. Konklusjonen er klar: «Implementeringer vil ikke levere sikkerhetsgevinster i samsvar med kostnadene.» Regjeringer anbefales å utsette biometriske pass og ID-kort, med mindre de kan vise til helt klare tilfeller med vesentlig gevinst.

I biometriske pass og ID-kort er bærerens biometriske egenskaper lagret elektronisk. Kontroll skjer ved at man måler de samme egenskapene, og sjekker at de er i samsvar med det som er lagret i kortet. Det er også mulig å søke etter egenskapene i en kontrolldatabase, for å sjekke om den samme personen er registrert der.

Gartner peker på at forsøk hittil, for eksempel i Storbritannia, har avslørt alvorlige tekniske problemer. Det er videre reist tvil rundt sikkerheten i forbindelse med hvordan folk skal registreres, og hvordan kortene skal utstedes.

Biometriske ID-kort og pass er potensielt langt vanskeligere å forfalske enn dagens løsninger. Men det er ikke umulig. Hvis biometriske kort sees på som betraktelig mer sikre enn dagens ordninger, kan forfalskede biometriske ID-kort og pass bli desto mer verdifulle for kriminelle, påpeker Gartner.

Når det gjelder kontroll av biometriske pass, peker Gartner på at metodene ennå ikke er påvist å være tilstrekkelig nøyaktige. Det er heller ikke påvist at kontrollsystemene i forskjellige land er tilstrekkelig samordnet.

– De største bedringene innen sikkerhet vil bare kunne oppnås ved at den biometriske informasjonen i passet sammenliknes med informasjon lagret i databaser for grensekontroll, for eksempel lister over ettersøkte individer. Slike gevinster vil stort sett være politiske, og det vil være umulig å rettferdiggjøre investeringene baserte på finansielle faktorer, heter det i rapporten.

Den anvendelsen av biometrisk kontrollteknologi som er kommet lengst, er ifølge Gartner systemer for kontroll av oppmøte og tilstedeværelse på jobb.

Hensikten her er å hindre såkalt «kompisstempling» som får systemet til å tro at folk er på jobb når de i praksis er et annet sted, og sørge for at all registrering er i samsvar med virkeligheten.

Et annet eksempel på moden anvendelse av biometrisk kontrollteknologi, er Eurodac-systemet som EU bruker for å avsløre asylsøkere som oppgir forskjellig identitet ved ulike kontrollpunkter. Allment sett dreier det seg om systemer som skal hindre folk fra å registrere seg med forskjellige identiteter eller flere bopeler for å tuske til seg fordeler de ikke har krav på, såkalt «multiple enrollment». Gartner anbefaler myndigheter å vurdere biometri for å få bedre kontroll med bruken av offentlige tjenester.

Hele hype-kurven for biometrisk kontrollteknologi er gjengitt nedenfor: Klikk på grafen for å få den i full størrelse.

    Les også:

Til toppen