Advarer mot oversalg av RFID

Gartner tror at annet hvert RFID-prosjekt vil feile innen 2007, og advarer mot oversalg av teknologien.

Gartner tror at annet hvert RFID-prosjekt vil feile innen 2007, og advarer mot oversalg av teknologien.

Analyseselskapet Gartner har utgitt rapporten Prepare for Disillusionment With RFID. RFID er en teknologi for å merke varer med små radiobrikker som kan avleses på korte avstander, og som kan identifisere både partier og enkelteksemplarer. Tanken er at disse brikkene kan bidra til å effektivisere varedistribusjon langt utover det som er mulig med strekkoder.

I rapporten ser Gartner på de første erfaringene med RFID, og viser at det ikke er så enkelt å bruke teknologien til å oppnå konkurransefordeler som det leverandørene og pressen hittil har gitt inntrykk av. Brukere og potensielle brukere må derfor forberede seg på en periode der det meste av det som sies og skrives om RFID er negativ. Innen utgangen av 2006 venter Gartner at RFID når «desillusjonsgrøfta» i selskapets generelle modell for «hyping» av teknologi, der synligheten til en teknologi vises som funksjon av dens modenhet. Når en teknologi er ny og umoden får den mye oppmerksomhet. Etter hvert som man erfarer spriket mellom visjon og virkelighet går det nedover med synligheten og man havner i desillusjon. Så blir det mer samsvar mellom visjon og virkelighet, teknologien blir mer moden, og folk forstår bedre hvordan den skal brukes.

Gartner advarer at RFID har vært oversolgt tidligere, og at det kan skje igjen.

Det mest kjente RFID-prosjektet er det til den amerikanske butikkjeden Wal-Mart. Gartner peker på at Wal-Mart selv har arbeidet innen midten av 1990-tallet med å definere forretningsmodellen for denne teknologien, og at kjedens ledelse alltid har hatt en klar risikomodell for prøveprosjektene. Wal-Marts leverandører har imidlertid ikke funnet andre forretningsmodeller for teknologien enn at Wal-Mart forlanger at de skal bruke RFID. Gartner sier de har prøvd å få dem til å fortelle om eventuelle interne fordeler ved RFID, men det har ingen av dem vært i stand til.

Gartner reiser også tvil om hvorvidt Wal-Mart selv vil kunne oppleve RFID-satsningen som regningssvarende. Noen reell pekepinne på dette vil man ikke få før i andre kvartal 2005 da utvidede pilotprosjekter i Dallas-området har vært aktive noen måneder. Gartner forventer at selskapet vil endre og tilrettelegge sin RFID-strategi gjennom kontinuerlige vurderinger av prosjektene.

Analyseselskapet sier det har snakket inngående med en av verdens mest avansert brukere av strekkode, som også har kjørt pilotprosjekter med RFID siden midten av 1990-tallet. Selskapet konkluderer med at det ikke er noe de kan gjøre med RFID som de ikke kan gjøre raskere og mer nøyaktig med strekkoder.

Ifølge Gartner har ikke det noe med selve RFID-teknologiens modenhet å gjøre, men med prosessene som brukes til å samle data når RFID er i bruk.

Gartner tror at minste halvparten av dagens RFID-prosjekter vil feile innen 2007. Bare et begrenset antall tidlige brukere vil ha funnet fram til gunstige forretningsmodeller for RFID, og man vil oppleve flere dyre og synlige fiaskoer.

Generelt sett advarer Gartner at skal man lykkes med RFID må man ha både flaks og penger, og en god forståelse for systemer for å samle inn data. Bedrifter bør ikke gå over til RFID bare fordi Wal-Mart gjør det. Om man har en viktig partner som krever RFID, bør man sørge for å etterkomme kravene så rimelig og enkelt som mulig. Alle egne RFID-prosjekter bør utstyres med en risikoanalyse, og det er spesielt viktig å vurdere om RFID-leverandøren vil greie seg når man kommer i fasen der mange RFID-prosjekter sprekker.

På lang sikt har Gartner stor tillit til RFID. Rapporten peker på at det tok 20 år før man egentlig forsto strekkoder. RFID vil komme langt raskere enn det. Trass i betydelig problemer tidlig på 2000-tallet, vil RFID være en strategisk viktig teknologi for næringslivet generelt i hvert fall ut 2018, tror Gartner.

    Les også:

Til toppen