Advarer: Norske selskaper må gå gjennom systemene sine så fort som mulig

Norske selskaper og virksomheter må så raskt som mulig begynne med innføring av ny sertifikatstandard.

Advarer: Norske selskaper må gå gjennom systemene sine så fort som mulig
Viktige funksjoner og tjenester i samfunnet kan gå ned om man ikke følger med i timen nå. Gå igjennom systemene deres så tidlig som mulig, er den klare oppfordringen. Illustrasjonsfoto. Foto: NSM

Kritiske funksjoner og tjenester i samfunnet vil gå ned om man ikke følger med i timen nå.