Aftenposten sjeleglad for reiselivsresultater

På oppdrag for Aftenposten har Opinion utført en undersøkelse som viser at folk fortsatt blar i papiravisa når de skal finne reiser. Bruken av tjukke kataloger, dropper dramatisk, mens etterspørselen etter det fryktede internettet er stabilt.

Siden 1996 har Aftenposten tatt pulsen på hvilke informasjonskilder som de reisende ønsker å benytte seg av når de skal ut på tur. Avisen har med hjelp av analyseselskapet Opinion sett på bruken av aviser, kataloger, bøker, reisebyråer og Internett.

Spesielt den hurtige fremveksten av Internett er blitt betraktet med frykt av de som jobber i papirrelaterte produkter. Aftenposten,som har bestilt undersøkelsen, konkluderer i en pressemelding med at: 'Noe uventet er det at internett som informasjonskilde ikke er betraktelig økende'.

- Det vi så var en god vekst fra 1998 til 2000 på informasjonsinnhenting via nettet. Vi var spente på om veksten ville fortsette, men kan konkludere med at nettet har stagnert. Økningen er kommet i avissektoren, sier annonsedirektør i Aftenposten, Pål S. Øverby, til digitoday.no.

Tallene fra Opinion viser at 22 prosent ønsker å orientere seg om reiseliv og feriemål via Internett. I fjor var andelen 23 prosent.

44 prosent av de spurte leser aviser og blant avisene er Aftenposten vinneren med 26 prosent på landsbasis og 71 prosent i nedslagsfeltet Oslo og Akershus.

- Undersøkelsen viser at forbrukerne orienterer seg om totaltilbudet i markedet og benytter seg av avisen som et utgangspunkt for å planlegge ferieturene. Dette er meget hyggelig både for annonsesalget og redaksjonen i avisen, sier Øverby som peker på at Aftenposten har gjort grep for å samle både boligstoffet og reiselivsstoffet i avisen.

- Vi har lagt reiser og boliger til lørdag - det har hatt en kjempeeffekt annonsemessig, hevder han.

Opinion, som utførte den landsdekkende delen av undersøkelsen i perioden 26.-30.mars blant 1.000 personer over 18 år, har spurt både om det kommersielle og redaksjonelle innholdet i de ulike kanalene.

Til oppdragsgiverens store glede viser tallene at 58 prosent på landsbasis søker å lese om ferietilbudet sitt blant annonser i avisene, mens kataloger har hatt en dramatisk nedgang på ett år. Mens 42 prosent var positive til katalogmursteinene i fjor, er 18 prosent det i år.

Også ønsket om å hente inn informasjon via reisebyråene synes å synke dramatisk, fra 27 prosent i fjor til 11 prosents andel i år.

Til toppen