Agresso fullfører i Canada

Agresso kjøper de siste 18 prosentene av canadiske Visionary Solutions for to millioner canadiske dollar.

Agresso Group ASA har inngått avtale om å sikre seg de utestående aksjene i Visionary Solutions. Gjennom avtalen vil resterende aksjonærer i Visionary Solutions motta 0,85 canadiske dollar for hver aksje.

Operasjonen medfører at Agresso betaler omtrent to millioner canadiske dollar (omtrent 10 millioner kroner) for de 18 prosentene i selskapet som Agresso i dag ikke eier.

Styret i Visionary har enstemmig vedtatt å godkjenne avtalen og å anbefale aksjonærene å stemme i favør av forslaget. Visionary vil innkalle til generalforsamling for å godkjenne transaksjonen.

Generalforsamlingen ventes avholdt innen utgangen av februar.

Gjennomføringen av fusjonen betinger at man oppnår de nødvendige godkjennelser fra canadiske myndigheter og Visionarys aksjonærer.

Til toppen