Agresso og Unit 4: - Vi er perfekte for hverandre

Nederlandske Unit 4 og Agresso mener selskapene utfyller hverandre på alle punkt. Selskapene fusjonerer sammen i oktober- november og vil bli markedsledene innenfor administrasjonsprogrammer, regnskapssystemer og e-business i Europa.

Agresso har lenge vært på utkikk etter en internasjonal partner som kan løfte selskapet lengre opp. Det mener de at det nederlandske Unit 4 har alle forutsetninger for å være. Nå fusjonerer de to selskapene.

Unit 4 driver innenfor samme område som Agresso, men selskapet er langt større. Unit 4 har flere produkter innenfor logistikk og bokførsel og ligger etter eget utsagn langt fremme på implementering av ny teknologi i sine løsninger. Selv om selskapet bare er basert i Nederland og Belgia har de en stor kundegruppe. Innen bedrifter av middels størrelse har Unit 4 3 000 kunder, mer enn dobbelte av det Agresso har.

Agresso har på sin side mange av programmene og produktene Unit 4 trenger i sin portefølje. Blant annet gjelder dette innenfor administrasjon og forvaltning samt flere produkter innenfor e-business, som passer fint inn i porteføljen til Unit 4. Men det er også selskapets tilstedeværelse i England, Tyskland, Frankrike og norden som frister Unit 4.

- Vi ser på dette som en perfekt partner. Vi kunne ikke fått noen bedre, sier Sverre K. Kjenne, administrerende direktør i Agresso.

Det er enda ikke sikkert når selskapene kommer til å pakke inn produktene sine i samme emballasje, og utvikle produktpakker som går på tvers av selskapenes programporteføljer. Men planen er å bli en "one-stop-shop" for hele spekteret av middels store bedrifter i Europa.

Kontakten mellom de to selskapene går tilbake til årsskiftet, da Agresso var ute etter en distributør for Benelux-markedet. Selskapet Agresso støtte på var Unit 4. Etter hvert øynet selskapene muligheter for å slå seg sammen, og dermed oppfylle sine lovnader til markedet: Å bli et pan- europeisk selskap.

- Vi kommer til å se svært få synergieffekter av denne fusjonen, på grunn av at man ikke trenger å stenge noen kontorer eller si opp folk. Det vi vil se er en vekst i salg, fordi vi nå har en stor kundegruppe å selge inn produktene våre til, sier Kjenne. At Unit 4 åpner markeder for Agresso i Benelux-landene samtidig som Agresso åpner markedet for Unit 4 i sine markeder, vil være den viktigste synergien.

Kjenne blir nå sittende i konsernledelsen i det nye selskapet, som for enn så lenge kalles Unit 4 Agresso. Dette fører også til at Agressos hovedkontor vil legges til Rotterdam.

Styreformann i Agresso, finansmannen Øystein Tvenge (bildet), sa på presentasjonen av Agresso-fusjonen onsdag at han beundret Unit 4s meritter hva angikk vekst. - Selskapet har maktet å vokse fort, men har hele tiden levert sterke resultater og profitt, sa Tvenge.

Han har sammen med resten av styret anbefalt budet, og sågar sammen med sin bror Torstein Tvenge, allerede akseptert budet fra Unit 4. Dette betyr at 32 prosent av aksjene nå kontrolleres av Unit 4.

Til toppen