AI-løsningen til dataingeniør-studentene Magnus og Sigurd kan spare norsk bedrift for ekstremt ressurskrevende arbeid

Manuell kategorisering av innholdet i sikkerhetsdatablader er en tidkrevende oppgave. En algoritme basert på maskinlæring kan automatisere jobben.

AI-løsningen til dataingeniør-studentene Magnus og Sigurd kan spare norsk bedrift for ekstremt ressurskrevende arbeid
Magnus Haukebøe og Sigurd Holmen viser fram bacheloroppgaven sin under universitetets Expo i slutten av mai. Foto: Steinar Steinkopf Sund

Algoritmen er utviklet av to dataingeniørstudenter ved Universitetet i Sørøst-Norge som del av et bachelorprosjekt. Sikkerhetsdatablader er nøye standardisert med hensyn til innholdet, men de kan ha store variasjoner i utformingen, noe som gir utfordringer for et automatisk system. Studentene har løst problemet ved å bruke maskinlæring til å klassifisering av innholdet og har brukt Microsoft Azure som læringsplattform.