Aksjebytte skaper nord-amerikansk telekjempe

Amerikanske Excel, som for nøyaktig ett år siden kjøpte teleoperatøren Telco for vel 8,5 milliarder kroner, vil nå fusjonere med canadiske Teleglobe. Fusjonen vil skape en av Nord-Amerikas største telekomoperatører gjennom et aksjebytte verdsatt til 26 milliarder kroner.

Excel er i dag USAs femte største operatør i markedet for riks- og internasjonal telefoni, etter AT&T, MCI, Sprint og WorldCom. I avtalen selskapet har signert med canadiske Teleglobe heter det at de to selskapene skal fusjonere og at fusjonen skal skje "mellom likeverdige partnere", med Teleglobe som overtagende selskap.

Ifølge administrerende direktør for Teleglobe i Norge, Mette Håkonsen, får ikke en eventuell fusjon mellom de to selskapene noen umiddelbare konsekvenser for Teleglobes satsing i Norge, som i hovedsak er rettet mot teleoperatører.

- Fusjonen fører til at Teleglobe vil vokse raskere, sier Håkonsen til digi.no. Hun utelukker ikke at veksten kan forplante seg til Norge, men hun ser ingen store endringer i selskapets Norges-satsing på kort sikt. Det er bare noen uker siden selskapet åpnet sitt Norges-kontor.

- Teleglobe har lenge hatt ambisjoner om å etablere seg på det amerikanske markedet, og fusjonen med Excel gjør at selskapet får tilgang til næringlivs- og konsumentmarkedet i USA fire-fem år før planen, sier Håkonsen.

Excel/Teleglobe-fusjonen er på mange måter lik fusjonen mellom Qwest og LCI tidligere i vår. På samme måte som Teleglobe, har Qwest prioritert utbygging av infrastruktur, og har derfor nedprioritert kundearbeidet. Qwest kompenserte for dette ved å kjøpe den største av de små på det amerikanske markedet for riks- og internasjonal telefoni i USA, LCI, for 35 milliarder kroner i mars i år. Dette kjøpet ble godkjent av de amerikanske telemyndighetene, FCC, for to uker siden.

Mens Excel i hovedsak er en amerikansk operatør uten virksomhet utenfor USA, er Teleglobe i høyeste grad en internasjonal aktør. Det nye selskapet vil hete Teleglobe, ha hovedkontor i Montreal og levere nettkapasitet til 275 teleoperatører, 6 millioner privatkunder og 65.000 næringslivskunder, 4800 ansatte ved 70 kontorer i 30 land.

De to selskapene vil ha inntekter på USD 3,5 milliarder, overskudd før skatt på USD 600 millioner, og en kapitalisert verdi på USD 7 milliarder.

Antall telefonsamtaler for de fem største operatørene i USA 1996 (mill.)

AT&T 100,4
MCI 22,9
Sprint 11,8
WorldCom 4,5
Excel 3,8

Kilde: FCC

Til toppen