Aksjemarkedet skiller klinten fra hveten

Aksjemarkedet har straffet dotcom-aksjene knallhardt. Men en nylig gjennomført undersøkelse viser at de selskapene som har bevist at de kan tjene penger står igjen som vinnerne.

År 2000 vil gå inn i historien som det året da Nasdaq, og særlig internettselskapene, kollapset.

I en sektor der mange selskaper har sett aksjekursen synke mer enn 90 prosent og der mange selskaper har lagt ned driften, har dette ført til at investorer har rettet blikket mot selskaper som kan vise til inntjening og ikke bare vyer om at inntektene skal komme på et senere stadium.

Det amerikanske konsulentfirmaet Mercer Management Consulting har gjennomført en studie basert på 400 dotcom-selskaper i USA og 200 i Europa. Rapporten konkluderer med at det har vært sektorer som har vist stigning i aksjekursen på tross av det negative sentimentet til dotcom-sektoren. Det er særlig selskaper innen infrastruktur som kan vise til fremgang. Selskaper i denne bransjen kan faktisk vise til en stigning i aksjekursen på tre prosent i løpet av året, mens datasikkerhet har gått break-even.

Det er særlig tre bransjer som har fått gjennomgå: B2C-portaler, B2B-markedsplasser og ASP-selskaper. Disse sektorene har fått barbert mer enn 80 prosent av verdien.

Rapporten viser at aksjemarkedet har skilt klinten fra hveten i løpet av år 2000. I februar viste undersøkelsen at bare 12 prosent av web-selskapene var profitable og at disse selskapene utgjorde 38 prosent av markedsverdien. I november, etter det kraftige fallet, var 14 prosent profitable, men disses markedsverdi utgjorde da 56 prosent.

I Europa har dotcom-selskapene falt mindre enn i USA. Markedsverdien til de profitable selskapene utgjør bare 22 prosent, noe som kan indikere fortsatt nedgang for mange selskaper som fremdeles ikke tjener penger.

- De selskapene som klarer å bringe verdier til aksjonærene er de som til syvende og sist vil stå igjen som vinnere, heter det i rapporten.

Til toppen