Aksjesalg berget Soneras resultat

Salg av aksjer i Tieto Enator gjorde at Sonera berget unna det som ellers kunne ha blitt et bedrøvelig kvartalsresultat.

Gevinst før ekstraordinære poster endte på 245 millioner euro første kvartal, opp fra 113 samme kvartal i fjor. Gevinsten fra aksjesalget endte på 286 millioner euro. Salget økte til 525 millioner, og i en melding fra selskapet heter det at en tror på en tilsvarende vekst i år som i fjor.

Det er ellers intet nytt fra det finske mobilmarkedet, der veksten for lengst har avtatt og penetrasjonen skyhøy.

I Sonera ser en nå fram til salget av aksjepostene i Voicestream og Powertel til Deutsche Telekom, salg som forventes gjennomført mot slutten av i andre kvartal og som kan bety et knallresultat.

Nesten hele styret i Sonera ble byttet ut tidligere i måneden etter at verdien på selskapets aksjer hadde falt med 95 prosent på ett år.

Til toppen