Alan Greenspan vil ha full informasjonsflyt

Internett og markedsendringer tar nå fra bankene monopol på kundeinformasjon, mener USAs mektige sentralbanksjef.

I går mandag, holdt den amerikanske sentralbanksjefen tale på den årlige kongressen i "American Bankers Association". Han maner til forsiktighet hos bankene, for de skiftende tider vi er inne i hvor bankene mister fordelen de alltid har hatt i informasjon.

Her følger et utdrag av Alan Greenspan sin tale.

"Den stadig raskere flyten av informasjon har gjort den tidligere påstanden om "kunnskap er makt" noe overflødig. Konkurrenter vil ved hjelp av kraftige datamaskiner, ha tilgang til den samme informasjonen om låntakere og det finansielle markedsoperasjoner, og ingen vil ha noen unik kunnskap i markedet. Aksjebevegelser kan enklere beregnes og låntakeres betalingsdyktighet kan bedre vurderes enn tidligere. Mulighetene øker for fortjeneste, men så gjør også konkurransesituasjonen. Den økende tilgjengeligheten og nivå av sikkerhet på sanntids-informasjon, vil over tid redusere kostnaden av kapitalen. Den tidligere fordelen bankene hadde av unik informasjon finnes ikke lenger, og man må derfor finne frem til nye produkter og andre veier å betjene sine kunder.

Finansielle institusjoner kan selvsagt bevare den gamle måten å gjøre forretninger på ved å holde på informasjon. Men det vil være uklokt, da det til slutt vil være uunngåelig å enda vanskeligere å gjøre det. Om det skulle vise seg at en institusjon leverer fra seg til dels har "usikker" informasjon, vil dette kunne bidra til at man må betale en "usikkerhetspremie". Og det er verdt et poeng å merke seg at nesten uten unntak løfter en aksjekurs seg i etterkant av at en bank avskriver en mislykket investering, noe som kommer av bortfallet av "usikkerhetspremien".

For å kunne møte denne endringen må lovverket ha et dynamisk system som ikke lenger har en detalj-styringsrolle, men mer figur av overoppsyn. Der man heller måler hvordan internkontrollen fungerer, og den eksisterende risikoen blir håndtert med tilsvarende avsetninger av kapital. Man beveger seg mot et system der offentlig åpenhet og markedsdisiplin får økende betydning, og da spesielt for de større institusjoner".

Alan Greenspan sa under sin tale til bankfolkene ikke noe om det amerikanske rentenivået og det ligger derfor fortsatt fast en forventning om at man er ferdig med rentehevninger i USA for dette året.

Til toppen