Alarmklokker i Eterra

Merkantildata har en svensk klamp om foten. Problemet er at brannslukningen i Sverige ser ut å gå på bekostning av de øvrige markedene.

Begge de to Merkantildataselskapene Ementor og Eterra sliter med utviklingen i Sverige.

De svenske virksomhetene bidro med et samlet resultat før goodwillnedskrivninger ( EBITA ) på nesten 48 millioner kroner i første kvartal.

Verst er situasjonen i Eterra. I første kvartal sank omsetningen i Sverige med ikke mindre enn 41 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Spesielt utviklingen i februar skal ha vært ille. I henhold til konsernsjef Tom Adolfsen var utviklingen i slutten av kvartalet imidlertid klart på bedringens vei.

Ansvarlig i Eterra, Steinar Sønsteby, sa under dagens presentasjon blant annet at selskapet nå har endret salgsstyrken i dette markedet og at 40 prosent av dagens salgsstyrke ikke var ansatt ved sist årsskifte.

Han forventer at investeringene i Sverige skal begynne å gi uttelling fra andre kvartal og at perioden vil gi en betydelig forbedring i dette markedet.

Selskapet forventer imidlertid ikke at den svenske Eterra-virksomheten skal gi pluss i EBITA før i fjerde kvartal i inneværende år. Andre kvartal vil gå i minus, mens tredje kvartal vil kunne gi et EBITA-resultat rundt null.

Det hjelper heller ikke for Sønsteby at mens han fokuserer ressursene på å få snudd skuta i det viktige svenske markedet utvikler tingene seg til det dårligere i de andre markedene.

I fjerde kvartal 2000 hadde Eterra nemlig en positiv EBITA på 56 millioner kroner. Driften i Sverige ga den gang et resultat rundt break-even, hvilket betyr at driften i de øvrige markeder var positiv.

I første kvartal viser imidlertid også det danske og det norske markedet negative resultater. I stedet for å snu skuta i problembarnet Sverige kan det altså se ut som den negative utviklingen også sprer seg til de danske og norske virksomhetene.

Totalt sett venter ledelsen i konsernet at Eterra skal ha et positivt EBITA resultat i løpet av andre kvartal og at Eterra skal gi en positiv EBITA på minimum 100 millioner kroner for året som helhet.

Ikke minst en positiv EBITA i Eterra i andre kvartal er en ambisiøs målsetting.

Ementor sliter også med utviklingen i Sverige. Virksomheten i Sverige utgjør 33 millioner kroner riktignok bare 11 prosent av omsetningen for selskapet, men området er også det eneste som viser negative resultater med en EBITA på minus 1,4 millioner kroner.


Den svenske delen av Ementor sliter også med mangel på organisk vekst. Veksten i omsetningen skyldes nemlig i første rekke oppkjøp gjort i fjor.

På dagens presentasjon fremhevet Svein Stavelin, ansvarlig for Ementor, at selskapet vil fokusere på å få opp faktureringsgraden og at han forventet relativt stabile timesatser i tiden fremover.

Totalt sett venter ledelsen i konsernet at Ementor skal ha en positiv EBITA på minimum 150 millioner kroner i inneværende år.

Til toppen