Alcatel-salget i fritt fall

Omsetningen stuper for den franske industri- og telegiganten Alcatel, som fortsatt driver med milliardunderskudd. Konsernsjef Serge Tchuruk har likevel tro på et bedre andre halvår.

Alcatels omsetning stupte med 33 prosent i andre kvartal i år sammenliknet med samme periode i fjor, fra 6,4 milliarder euro til i underkant av 4,24 milliarder euro. I pressemeldingen vil Alcatel-ledelsen helst sammenlikne andre kvartal med første kvartal, for da ser ikke salgssvikten så elendig ut - ned 1,4 prosent fra cirka 4,3 milliarder euro...

Uansett - Alcatel-skuta ligger fremdeles svært tungt i vannet. Selskapet fikk et negativt nettoresultat på 1,44 milliarder euro i andre kvartal, et rett fram dårlig resultat men likevel et lite lyspunkt for konsernsjef Serge Tchuruk som måtte bokføre et underskudd på hele 3,12 milliarder euro i samme periode i fjor.

- Alcatel er fokusert på å komme tilbake til lønnsomhet. Resultatet for andre kvartal reflekterer at vi har tatt grep om situasjonen. Det driftsmessige tapet er nesten halvert, mens omsetningen fra første til andre kvartal nesten er opprettholdt. Dette skyldes ikke minst en reduksjon av våre faste kostnader med ti prosent. Samtidig er selskapets gjeld redusert til håndterlige 1,3 milliarder euro, sier konsernsjefen.

Han varsler likevel nye kostnadsreduserende tiltak, slik at Alcatel i fjerde kvartal skal kunne gå i break even selv med en omsetning i kvartalet på godt under den tidligere uttalte grensen på 4,5 milliarder euro.

Fremdeles er det Vest-Europa som tar unna det meste av Alcatels produkter og tjenester. 42 prosent av omsetningen skjer her, mens Europa for øvrig tar unna åtte prosent, USA 16 prosent, Asia 19 prosent og resten av verden 15 prosent.

Omsetning i Alcatel, delt ned på virksomhetsområder for andre kvartal og første halvår 2002 og 2001. Alle tall i millioner euro.

Virksomhets-
områder
2002
Andre
kvartal
2002
Første
kvartal
2002
Første
halvår
2001
Andre
kvartal
2001
Første
halvår
Carrier Networking 1,969 2,085 4,054 2,986 5,782
Optics 1,012 1,047 2,059 2,115 3,897
e-Business 603 591 1,194 541 1,108
Space & Components 748 702 1,450 920 1,860
Bortfalt/fjernet/annet (97) (129) (226) (199) (493)
Totalt 4,235 4,296 8,531 6,363 12,154


Resultat i Alcatel, delt ned på virksomhetsområder for andre kvartal og første halvår 2002 og 2001. Alle tall i millioner euro.
Virksomhets-
områder
2002
Andre
kvartal
2002
Første
kvartal
2002
Første
halvår
2001
Andre
kvartal
2001
Første
halvår
Carrier Networking 24 (119) (95) 54 40
Optics (176) (153) (329) 208 406
e-Business (18) (28) (46) (178) (309)
Space & Components 31 15 46 71 124
Annet (38) (58) (96) 22 35
Totalt (177) (343) (520) 177 296

Til toppen