Aldri mer kø på videosjappa?

Den verdensomspennende videokjeden Blockbuster skal leie ut film over bredbåndsnettet allerede neste år. Det kan bety slutten på køen på videosjappa.

Den verdensomspennende videokjeden Blockbuster skal leie ut film over bredbåndsnettet allerede neste år. Det kan bety slutten på køen på videosjappa.

Blockbuster er USAs eneste nasjonale videokjede, og har også butikker i 25 andre land i verden. Til neste år skal kunder over hele verden kunne bestille en film og få den sendt over nettet til sin TV eller PC.

Avsløringen kom i selskapets kunngjøring av resultatene tredje kvartal, skriver ZD Net.

Selskapet ordnet seg avtale med nettverksleverandøren Enron tidligere i år, og skal tilby pay-per-view over deres globale bredbåndsnett. Sikkerheten skal ivaretaes av teknologi fra InterTrust

Enrons kontor i Oslo jobber med strømnett-delen av selskapet, og kunne ikke si hvorvidt Blockbuster-tjenesten vil kunne bli tilgjengelig i Norge. I tilfelle vil selskapet måtte skrive avtaler med bredbåndsaktører her i landet, for å sikre seg infrastruktur til å sende video i tilstrekkelig kvalitet over nettet.


Men aller først må Blockbuster skrive avtaler med de forskjellige innholdsleverandørene - filmselskapene, som hittil har stilt seg avventende til Internett som distribusjonskanal.


Selskapet har allerede avtale med Metro-Goldwyn-Mayer om å finne måter å løse de forskjellige problemene, skriver ZD Net.

Til toppen