All GSM-kommunikasjon kan avlyttes

All mobilkommunikasjon, faktisk absolutt all kommunikasjon, kan avlyttes. Utstyret og teknologien finnes, men det er ikke mye myndighetene kan gjøre, melder Post- og teletilsynet i en ny rapport.

All mobilkommunikasjon, faktisk absolutt all kommunikasjon, kan avlyttes. Utstyret og teknologien finnes, men det er ikke mye myndighetene kan gjøre, melder Post- og teletilsynet i en ny rapport.

Avlytting og blokkering av GSM-telefoner er fullt mulig, teleselskapene bør ikke slå av krypteringen på mobilnettet, og såkalte GSM-jammere kan inndras er noen av konklusjonene i Post- og teletilsynets rapport.

Rapporten, som har det fulle navnet "Manipulering av Mobilkommunikasjon - GSM", er ført i pennen av rådgiver Rune Østgård og senioringeniør Robert Hyllestad. De har undersøkt både praktiske, teknologiske og juridiske sider ved forskjellige metoder som gjør det mulig å blokkere og avlytte mobilnettet. Det har lenge vært hevdet at GSM-krypteringen ikke er sikker, og en rekke aktører er på markedet med utstyr som kan blokkere, eller jamme, mobilkommunikasjon.
Det å bruke såkalte jammere er ulovlig, all den tid de benytter radiofrekvenser. Men på grunn av Norges forhold til EØS og regler derfra mener NPT det ikke nødvendigvis er ulovlig å eie slikt utstyr. Departementet har da også foreslått å gå ut og fjerne begrepene "besitte" og "etablere" i forhold til jammere, blokkere og avlyttingsutstyr. Likevel er konklusjonen at politiet "i praksis beslaglegge og kreve inndratt det meste av denne typen utstyr uten hensyn til om det er ulovlig å besitte utstyret".


Nettoperatørene har ikke uten videre lov til å slå av krypteringen på mobilnettet. Men det kan tillates i spesielle tilfeller, skriver NPT i rapporten. Krypteringen er ikke pålagt dem av NPT, men er et av flere tiltak nettverksoperatørene Telenor og NetCom har innført for å oppfylle kravene om sikring av kommunikasjonen.

Arbeidet med sikkerhet innenfor elektronisk kommunikasjon er spådd stor vekst i årene som kommer, og det kan være grunn til å tro at informasjon fra myndighetene til brukerne vil kunne føre til en naturlig etterspørsel i markedet, slik at aktørene innenfor IKT-industrien frivillig vil fortsette arbeidet med å sikre kommunikasjonssystemer, skriver NPT i rapporten, som du finner i sin helhet på deres nettsted.

Til toppen